Kommunpolitiken

Stoppa diskrimineringen av handikappade

Det är en manifestation för att synliggöra den diskriminering som personer med funktionsnedsättning drabbas av i sin vardag. Svårigheter att komma in på caféer, affärer eller bussar hindrar tusentals människor från att delta fullt ut i samhällslivet.

  

Vänsterpartiet stödjer marschen och menar att bristande tillgänglighet är diskriminering. Nu är det hög tid att gå från ord till handling! Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare. Vänsterpartiet vet att det utöver lagstiftning krävs pengar. Vad gör regeringen/borgarna för de handikappades rätt till full tillgänglighet?

 

Vänsterpartiet i Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk