Kommunpolitiken

Säg nej till odemokratisk massavlyssning!

Lagen innebär kort att försvarets radioanstalt (FRA) ska få rätt att avlyssna all tele- och Internettrafik som passerar till och från Sveriges gränser utan domstolsbeslut eller brottsmisstanke. Med andra ord kommer en massavlyssning utan dess like att bli verklighet om den borgerliga riksdagsmajoriteten får som den vill. Beslutet är ett enda stort hån mot alla de grupper som visat sin avsky för förslaget och för vår demokrati.

  Förutom omotiverad övervakning finns det risk att lagen ytterligare används för att kränka mänskliga fri- och rättigheter. Om en person till exempel har kontakt med en terrorstämplad befrielserörelse mot en förtryckarregim och använder ord som uppfattas som misstänkta så lagras informationen via den misstänktes IP-nummer i FRA:s databaser för att senare, vid behov, skickas vidare till en utländsk underrättelsetjänst som i sin tur vidtar eventuella "åtgärder". Helt plötsligt har man blivit registrerad utan att ens veta om det utan möjligheter att påverka sin situation. Vi såg det med IB-skandalen på 1970-talet då svenska vänsteranhängare massregistrerades. Ska ett liknande scenario inträffa med statens goda minne?

 

Vänsterpartiet har varit en av de hårdaste kritikerna och säger blankt nej till denna skandalösa lag som i praktiken avskaffar all form av respekt för den enskildes privatliv. Likaså är vi kritiska till det av USA påhittade och meningslösa kriget mot "terrorismen" som denna lag är en produkt av, givetvis bearbetad sedan den förra socialdemokratiska regeringen med justitieminister Thomas Bodström i spetsen.

 

Därför är det oerhört viktigt att lagen i sin helhet skrotas och att vi som medborgare och demokrater säger ifrån mot denna korkade ide. Värna demokratin och privatlivet – säg nej till odemokratisk massavlyssning!

 

Vi vänsterpartister kommer att göra vårt bäst för att avveckla denna odemokratiska lag om vi får mandat för det.

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk