Kommunpolitiken

Blir skolan vassare med privatiseringar?

Som moderaterna säger så handlar skolpolitiken om att förbättra kvaliteten i undervisningen för eleverna. Men hur ska detta gå till om man tillåter fler friskolor som både kräver dyra skattepengar och samtidigt segregerar det kommunala skolväsendet?

   

År 2001 gav LO ut rapporten "Valfrihetens pris" där man krasst konstaterar att en privatskola kostar 25 000 kr mer för en kommun än en vanlig kommunal skola. Tänk om dessa pengar istället kunde användas till skolorna där eleverna kommer från utsatta miljöer som kräver mer av skolan än i övriga fall.

 Att friskolorna skulle vara mer pedagogiska och utöva "alternativa undervisningsformer" stämmer inte. När regeringen på 1980-talet utvärderande skolan så fanns det inga större skillnader mellan privata och kommunala skolor i pedagogiska former och det har man slagit fast i senare rapporter. Däremot finns det vinstdrivande privatskolor som Vittra som tillämpar en pedagogik som innebär datorledda Internetlektioner kombinerat med ämnen integrerade i projektform med obehöriga lärare för att hålla nere kostnaderna.

Är det detta som våra Trollhätteungdomar ska få dras med om moderaterna får som de vill? Betänk också att över hälften av alla privatskolor drivs som aktiebolag enligt Skolverket, skolor vars uppgift är att göra vinst på sin undervisning. Jag vill tillägga här att vi inte har något emot de lärare eller elever som väljer friskolorna.

 Vi vill ha en bra kommunal skola med kompetent personal med rätt arbetsuppgift och lämplig befogenhet och resurser som ger eleverna en bra utbildning och stöd till dem som behöver det, varvat med elevdemokrati, små klasser och avgiftsfria aktiviteter. Likaså är vi emot iden att ösa skattepengar över privatskolor som hellre prioriterar vinster än elevernas framtid. Det är så en vettig skola skapas, inte en borgerlig där undervisningen ska vara ett klassprivilegium med ett vinstflum som mätare.

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Ledamot i utbildningsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk