Kommunpolitiken

Skolpolitik är mer än bara friskolor

Det stämmer att jag är emot friskolor och det p.g.a. vinstintresset och avsaknaden av redovisningsskyldighet. En friskola behöver heller inte ta emot elever som de inte vill ha utan att ange orsak, men ändå finansieras deras verksamhet fullt ut med skattemedel, som i sin tur leder till mindre resurser för de kommunala skolorna.

  Jag anser att betyg måste ges, men bara i de högre stadierna. Innan man börjar diskutera på vilket sätt betygen skall sättas måste dock betygskriterierna preciseras, kursplanerna måste bli bättre och kurslitteraturen måste revideras.

 Angående skolval är det rent nonsens att vi skulle hindra elever från att välja annan skola än den som ligger närmast bostaden. Redan idag sker sådana val utan några protester från oss.

 Ett av de första besluten som alliansregeringen tog var att stoppa gymnasiereformen Gy-07, som bl.a. skulle öka de teoretiska inslagen för yrkesprogrammen. Detta skulle i sin tur innebära att elever på yrkesprogrammen fick en möjlighet till vidareutbildning.

 Man har tagit bort 25:4-regeln, minskat platserna på Komvux, avskaffat a-kassebehörighet för examinerade arbetslösa studenter och struntat i att göra något åt det låga studiemedlet som legat på samma nivå i över 10 år.

 Bielinski och Meijer påstår att jag skulle vara bidragande till ökad segregering inom skolan. Sanningen är den att det är de själva och den skolpolitik de företräder som bidragit till ökad segregering.

 Jag har som vänsterpolitiker i Utbildningsnämnden i Trollhättan under de få år som jag suttit där bl.a. bidragit till införande av sommarskola, införande av studiehandledning för elever med invandrarbakgrund och införande av bidrag för insatser för ökat elev- och föräldrainflytande.   

 Som mattelärare på El-programmet har jag under tre års tid hjälpt mina elever att läsa matte i samma takt som de på de teoretiska programmen. Detta för att mina elever skall få större chans att utbilda sig vidare i framtiden.

 Jag var den enda politikern i kommunfullmäktige som kämpade för att eleverna på estetiska programmets musikinriktning skulle få bättre lokaler och var en av de pådrivande för att Kronogårdsskolan skulle byggas.

  Bielinski och Meijer påstår att hoppet skulle vara ute för Trollhättans skolor om jag fick igenom min skolpolitik. Detta stämmer inte. Tvärtom skulle den skolpolitik som jag företräder leda till en bättre skola här i Trollhättan.  

 Fahimeh Nordborg gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan och                            Ledamot i Utbildningsnämnden

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk