Kommunpolitiken

V vill satsa på småföretag

Den ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson presenterade på tisdagen delar av vänsterpartiets alternativ till den borgerliga regeringens politik. I partiets kommande budget­motion föreslås att slopa sjuklönekostnaden för företag med upp till tio anställda. Det är, enligt Ulla Andersson, en åtgärd som många småföretagare ropar efter. Hon bedömer att åtgärden kostar uppemot en miljard kronor.

 Ett annat förslag är att ta bort arbetsgivaravgiften, exklusive pensionsavgiften, när en ensamföretagare anställer sin första medarbetare.

 

Vänsterpartiet föreslår också satsningar för att bygga ut de kvalificerade yrkesutbildningarna framför allt inom, el-, VVS-, teknik- och turismbranscherna för att möta behovet av kvalificerad arbetskraft.

 

Partiet vill dessutom skynda på järnvägsinvesteringar och satsar 1,5 miljarder för att redan i år kunna få i gång projekt som lagts på is.

 

– Många av dem kan sättas i gång omedelbart, säger Ulla Andersson.

 

Att få in fler anställda i den offentliga sektorn är en gammal hjärtefråga. För att stärka kom­munernas ekonomi föreslår vänsterpartiet bland annat att regeringens frysning av statsbidragen upphör så att de räknas upp med tre respektive sex miljarder kronor för 2009 och 2010.

 

– Det är i kommunerna som de stora varslen kommer att komma nästa år, säger Ulla Andersson.

 

Vänsterpartiet kommer också att föra fram gamla förslag som att höja studiemedel, bostadsbidrag och garantipensioner, samt att återställa a-kassan. Åtgärderna finansieras bland annat genom att partiet säger nej till många av de skattesänkningar som regeringen genomfört.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk