Kommunpolitiken

Vänsterpartiet instämmer i kravet om lika skatt för lika inkomst.

– Vänsterpartiet instämmer i kravet om lika skatt för lika inkomst. Det är orimligt att som idag beskatta inkomster olika. Precis som PRO säger är pension uppskjuten lön och den högre beskattningen är orättvis. Vänsterpartiet är kritisk till det s k jobskatteavdraget och menar att ett höjt grundavdrag också skulle omfatta pensionärer, säger Marie Engström (v), riksdagsledmaot och skattepolitisk talesperson.

Vänsterpartiet är också kritiska till regeringens samlade skattepolitik som inneburit stora skattelättnader för höginkomsttagare. Trots allt tal från statsministern om att man riktar sig till låginkomsttagare innebär skattepolitiken i praktiken något helt annat.

Dela den här sidan:

Kopiera länk