Kommunpolitiken

Motion till Kommunfullmäktig i Trollhättan

Kollektivtrafiken är viktig, och ibland avgörande, för ungdomars möjlighet till fritidsaktiviteter och möjlighet att röra sig inom Västra Götaland.

  

                                  2008-10-21

 

Sedan kortet lanserades, år 2001, har priset ökat med 100 kronor i utbyte mot färre resdagar. Det innebär att det i dag till viss del är en ekonomisk fråga för ungdomar om de kan nyttja de kollektiva trafikmedlen eller inte.

 Alla ungdomar ska ha samma förutsättningar. Ingen ska behöva välja bort t ex fritidsmöjligheter på grund av de inte har råd att åka kollektivt. Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid. Kommunens devis om att vi är den lilla kommunen med en storstads möjligheter ska väl gälla också för våra ungdomar. De ska ha rätt till en meningsfull fritid, och den trygghet det ger att kunna åka kollektivt (utan att behöva tjuvåka med de risker och problem det kan medföra).

 Dessutom ska väl Trollhättan ligga i framkant när det gäller kampen mot klimathotet och då är en satsning på kollektivtrafiken en självklarhet.

 Det bästa sättet att få folk att åka kollektivt, och därmed minska kodioxidutsläppen, är att göra det till det bästa och billigaste alternativet. Om ungdomarna vänjer sig vid att åka kollektivt är det stor chans att de fortsätter med det när de blir äldre.

 

Men hänvisning till vad jag anfört ovan yrkar jag på:

 

a t t :  Trollhättans Stad utreder kostnaderna och därefter erbjuder

                           starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra

                           gymnasieungdomar.

 

 a t t :  Trollhättans Stad utreder kostnaderna och därefter erbjuder

                          starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra

                          ungdomar mellan 13- 20 år.

 

För vänsterpartiet i Trollhättan

Gm/ Fahimeh Nordborg,
Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk