Kommunpolitiken

Vänsterpartiet i Trollhättans förslag till MRP 2008-2010

Vi ställer oss bakom s-majoritetens förslag till MRP 2008-2010, och budget 2009 med förtydliggande av några punkter som vi vill ha till protokollshandlingarna. Vi har tidigare lämnat ett förslag till MRP 2008-2010, bilaga 1och detta är baserat på vår valplattform 2006- 2010.

  

 

                                         

 

 • Större anslag för avgifter och livsmedelshantering för att nå målet om 20% ekologosk mat i skolor och även satsa på att uppdatera våra läromedel som skolböcker och dyl. 1000tkr årligen i stället för 700 tkr
 • Ha som mål att införa (testa) intraprenader (som i Umeå) i minst 5 verksamheter inom skola och vård och omsorg.
 • Ha som mål att långsiktigt datorisera undervisningen i så väl gymnasiet som högstadiet. Vi måste hänga med och förstå våra ungdomars intresse och värld. Vi har redan som policy att förnya datorerna vart femte år, varför inte satsa på bärbara datorer med trådlöst nätverk.
 • Anställ fler specialpedagoger i matematik, och anställ även fler socialpedagoger.
 • Förstärk föreningslivet, särskillt på Kronogården. En ungdomsförening på Kronogården är nödvändigt för att fungera som länk mellan områdets ungdomar och samhället i sin helhet. Särskillt nu när vi bygger Ungdomens hus. Det är viktigt att även ungdomarna på Kronogården kan utnyttja möjligheterna i huset.
 • Satsa på förnyelsebar energiteknik för eget bruk och även för export. Det går inte att vara beroende av bilindustrin.
 • Satsa på centrumhandeln, bygg Saluhall i Kvarteret Mars i samband med byggandet av huset.
 • Satsa på kollektiv trafik för undomar
 • Satsa på ekologisk mat för även våra äldre
 • Inför anonyma arbetsansökningar för att bekämpa diskriminering inom arbetsmarknaden, åtminstone inom våra kommunala verksamheter.
 • Höj lönerna inom vården

Vi vill att våra skattemedel används i förebyggande syften inom skola och vård och omsorg, därför behöver vi långsiktiga planer inom dessa områden. Utan en bra och fungerande skola kan vi inte ha en bra välfärd.

 

 

Vänsterpartiet i Trollhättan

 

 

Fahimeh Nordborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk