Kommunpolitiken

Ta krafttag för Kronogården!

Men lika förbannad blir man över den likgiltighet som våra Trollhättebor och politiker betraktar området med. Varför har man i så många år låtit området förfalla och varför tas det inga ordentliga krafttag för att få bukt med det utanförskap och den politiska vanmakt som präglar stadsdelen? Det har satsats hundratusentals kronor i olika projekt och processeser utan något resultat. Det finns en uppsjö av dokumetationer av dessa utan någon alls utvärdering och analys och förslag för att lösa problemen på Kronogården. Det som händer idag på Kronogården är inget nytt, men det är ett resultat av en felaktig integrationspolitik i Trollhättan som har pågått i åratal.

   Som killarna i den numera nedlagda Ungdomskommittén säger (TTELA 5/11-08) så finns det knappast någon framtidstro eller sysselsättning bland ungdomar eller vuxna i området. Skyhög arbetslöshet blandas med otillräckligt utbud av fritidsaktiviteter och med minimal tilltro till myndigheter och framtiden. Allt detta är grogrunden för de attentat som vi sett på sistone, något som knappast förbättrar Kronogårdens rykte.

 

Vi uppmanar alla Trollhättebor, i synnerhet dem på Kronogården, så väl svenskar som invandrare, att sluta sig samman och arbeta tillsammans för att nå de mål som Kronogården behöver för att bli ett attraktivt och bra område att leva i. Både privatpersoner och politiker måste vara delaktiga i denna process och ömsesidigt hjälpa varandra om vi överhuvudtaget ska kunna komma någonstans.

 

En ny lokal folkrörelse med stöd ifrån politiker och myndigheter måste till för att saker och ting ska hända och den lokala demokratin måste förstärkas med kommunala förortssatsningar för att invånarna ska kunna känna delaktighet på orten i de frågor som berör dem.

 

Här kommer några förslag från V i Trollhättan:

– Utöka fritidsaktiviteterna för ungdomarna

– Satsa på föreningslivet

– Få föräldrarna och vara delaktiga i sina barns liv och aktiviteter

– Satsa på torghandeln

– Ordna riktiga praktikplatser för de som läser SFI, så att de lär sig och prata svenska

– Använd mötesplatsen för läxhjälp för elever och föräldrar

– Bytt bostadspolitik och samla inte alla invandrare på Kronogården

– Starta en ungdomsförening med skötsamma ungdomar

– Satsa på utbildning och arbete

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i trollhätan

Dela den här sidan:

Kopiera länk