Kommunpolitiken

Hur kan Västra Götalandsregionen hjälpa Gaza

Vad som däremot står helt klart är att vi står mitt i en humanitär katastrof av oanade mått. Det är med frustration och ilska vi ser hur våld mot civila används som maktmedel i alla internationella konflikter. I synnerhet i en konflikt där våldet drabbar en befolkning som redan lever under förtryck och under osannolikt orättvisa förhållanden.

  

 

Vi vill inte ge oss in i den politiska diskussionen kring konflikten. Även om den väl så viktig är den inte viktig just nu. Vad som behövs just nu är vårt stöd till folket i Gaza och det kan endast ske genom att vi stämmer in i internationella krav på vapenvila.

 Vänsterpartiet vill se att vi gör någonting konkret från regionens sida. Vi ser att det är rimligt att vi går in och avsätter minst 10 vårdplatser till förmån för barn från Gaza. Vårdplatserna kan administreras genom någon internationellt erkänd hjälporganisation så som Läkare utan Gränser eller Röda Korset. Vi har tidigare visat att Västra Götalandsregionen har en effektiv beredskap för att hantera krissituationer. Vi har kunskapen och beredskapen att ta emot människor, i detta fall barn, som har utsatts för enormt lidande. Vi måste erbjuda barnen i Gaza vår kunskap och expertis.

 Förslag:

 Regionstyrelsen ger Hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag att i samarbete med någon svensk biståndsorganisation omedelbart upplåta minst 10 vårdplatser åt svårt skadade barn från Gaza, inklusive transport till Sverige.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk