Kommunpolitiken

Vi säger nej till prishöjning av mat för de äldre i Trollhättan

därför tycker vi inte att man ska höja även matpriset för dem.

På det senaste ks-mötet hade vi frågan om mattaxa för äldre som bor på våra äldreboenden. Man vill höja matpriset med ytterliggare 3,6% utöver de 4,4% som man redan har höjt.

Det har visat sig att de fattiga pensionärer drabbas mest av prishöjningen. Vi tycker att den eventuella fördyringen av maten skall tas fram på annat sätt, t.ex, färre chefer och effektivare organisation.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk