Kommunpolitiken

Här är de rödgrönas programförklaring

Det handlar bland annat om att nya jobb självklart ska gå före stora skattesänkningar, skriver Maria Wetterstrand (MP), Mona Sahlin (S), Peter Eriksson (MP) och Lars Ohly (V).

Arbetet som nästa regering har framför sig blir omfattande. Sverige står inför både en jobbkris och en klimatkris samtidigt som efterdyningarna av den akuta ekonomiska krisen ska hanteras. Om arbetslösheten tillåts bita sig fast får vi också kommande år ett ras i kvaliteten i skolan och vården. Det blir tuffa utmaningar att bemästra. Men vi är övertygade om att det går att vända krisen till framtidstro.

 Det som krävs är investeringar i jobb och utbildning, inte minst för de unga. Ett samhälle där det finns trygghet i omställningen, där människor vågar ta steget och utbilda sig och starta företag. Där arbete åt alla är det överordnade målet. Ett samhälle där människor känner att demokratin och politiken är till för dem, inte tvärtom.

 

Hur vi hanterar klimathotet och gör Sverige världsledande på grön omställning och ny grön teknik är avgörande både för vår miljö och för vår framtida konkurrenskraft.

 

Klimat och miljö

 

Flera av de strategiskt viktiga satsningar vi måste göra för framtiden ska gruppen för klimat och miljö ta sig an. Nya jobb kan skapas genom satsning på ny miljöteknik, energieffektivisering, en rejäl upprustning av miljonprogrammens områden och modern infrastruktur med väl utbyggd kollektivtrafik.

 

Vi vill göra Sverige världsledande på klimatsmarta produkter och tjänster, grön energi och energieffektiva lösningar. Sverige kan bli ledande på förnybar energi och bli nettoexportör av el. Möjligheten att öka elproduktionen ligger i satsningar på förnybart, inte i ny dyr kärnkraft. Vi vill se ett elöverskott på den nordiska elmarknaden som ger hushåll och basindustri bästa möjliga förutsättningar.

 

Jobb och ekonomi

 

Gruppen för jobb och ekonomi utgår från vår gemensamma hållning; sunda statsfinanser och en ekonomi som vilar på stabil grund. Arbetslösheten hotar välfärdens långsiktiga finansiering och sammanhållningen i samhället. Vi står för en stark jobbskapande politik för entreprenörskap och företagande; med satsningar på byggande, infrastruktursatsningar, förbättrad välfärd, utvecklad forskning, utbildning för alla och bättre villkor för småföretag. För oss är det självklart att nya jobb går före stora skattesänkningar.

 

Lågkonjunkturen måste motverkas, bland annat med aktiva arbetsmarknadsinsatser och utbildning. Många tusen svenskar riskerar nu att förlora sina jobb och för många väntar dessutom en tillvaro i otrygghet med låg eller ingen a-kassa. Många ser sitt sparkapital urholkas när finansmarknader och fastighetspriser gungar. Osäkerhet och urholkade trygghets­försäkringar riskerar att erodera den framtidstro som behövs för att människor ska våga ta klivet för att utbilda sig, byta bransch eller starta och driva egna företag.

 

Ungdomsarbetslösheten ökar nu i oroväckande takt. En generation unga människor riskerar att bli kvar i startblocken. Frågan är så central att alla förslag i vår gemensamma närings- och arbetsmarknadspolitik ska ha ett ungdomsperspektiv.

 

Välfärd och rättvisa

 

Gruppen för välfärd och rättvisa ska formulera en politik som ökar den sociala rättvisan, utjämnar klyftorna och bekämpar kvinnors underordning.

 

Sveriges Kommuner och Landsting varnar för att 20 000 jobb hotas i välfärdssektorn. Att regeringen inte ger några besked till kommunerna innebär att fler människor blir arbetslösa helt i onödan.

 

Vi anslår tio miljarder kronor mer än regeringen över två år till kommuner och landsting. Vi prioriterar skolan, vården och omsorgen i stället för kraftiga skattesänkningar för dem som redan har det gott ställt. Vi reagerar mot att landets pensionärer i dag behandlas utan tillräcklig respekt när de efter ett långt yrkesliv beskattas hårdare av regeringen än dem som förvärvsarbetar.

 

En rödgrön regering kommer att vara handlingskraftig i att vända diskriminering och segregation till delaktighet och lika rättigheter för alla oavsett ursprung, ålder, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

 

Sverige ska stärka sin konkurrenskraft genom att vara en ledande forsknings- och kunskapsnation. Vi ska ta fram konkreta förslag på hur Sverige kan få en skola i världsklass.

 

Utrikes- och säkerhetspolitik

 

En rödgrön regering kommer att föra en aktiv och tydlig utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige ska även fortsättningsvis vara militärt alliansfritt och aktivt både i FN och i EU. Vår röst i världen ska användas för att bygga en grönare och mer solidarisk värld. En viktig uppgift blir att förstärka EU:s klimatpolitik, att arbeta för global nedrustning och stärkt fattigdomsbekämpning.

 

Sverige behöver återta rollen som en nation som vågar tala klarspråk mot ockupation, terror, förtryck, rättsosäkerhet och brist på mänskliga rättigheter, oavsett var och av vem dessa rättigheter kränks. Folkrätten ska respekteras. Sverige ska ta tydlig ställning mot Israels ockupation av Västbanken och för att parterna ska nå en rättvis tvåstatslösning i Mellanöstern.

 

Motverka segregation

 

Genom att motverka segregation och växande klyftor vill vi utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas. Miljonprogrammets slitna områden ska rustas. Fler hyresrätter skall byggas och allmännyttan utvecklas. Kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Barn och unga ska ha en trygg uppväxtmiljö.

 

Människors upplevelser och erfarenheter på arbetsplatser och i föreningar kommer att göra avtryck i den rödgröna politiken. Vi vill bjuda in människor från alla delar av det svenska samhället till samarbete; fackföreningar, miljö- och kvinno-, pensionärs- och näringslivsorganisationer, solidaritetsrörelsen och andra aktörer.

 

De rödgröna arbetsgrupperna kommer att möta människor på företag, i skolor och den gemensamma sektorn, för att ta del av människors vardag. Vi vill stå för en politik som bärs fram av många människors engagemang och vilja till förändring.

 

Mona Sahlin, partiledare (S)

Lars Ohly, partiledare (V)

 

Peter Eriksson språkrör, (MP)

Maria Wetterstrand, språkrör (MP)

Dela den här sidan:

Kopiera länk