Kommunpolitiken

Stoppa regeringens sorteringsskola!

Det är ytterligare ett steg på väg mot den sorteringsskolan som nu borgerligheten hårdlanserar. Utöver detta tillkommer kraftigt minskade anslag till kommunala vuxenskolan (komvux), fler betyg, avskaffad 25:4-regel, avskaffad högskolebehörighet för yrkesprogrammen, skrotad vetorätt mot överetablering av friskolor plus inget fortsatt stöd till elevdemokrati i form av LSE-projektet. Målet är uppenbart. Skolan ska delas i ett A- och ett B-lag där arbetarklassens barn ska lära sig veta hut som lågutbildad arbetskraft.

  

 

Folkpartiets skolpolitik har gått så långt att till och med Svenskt Näringsliv reagerat i och med de alltmer sänkta kunskapsambitionerna! Även skolverket är kritiskt till att sänka kraven om mattekunskaper för de elever som söker yrkesprogrammen.

 Sammanfattat är det en skrämmande utveckling vi ser på skolområdet under regeringens styre. Vi befarar att den svenska kommunala skolan i framtiden ska bli en sorteringsplats för elever med inlärningssvårigheter medan studievana och välbärgade familjer kan sätta sina barn i en dyr privatskola, bort från minimala resurser och besparingar.

Vänsterpartiet säger blankt nej till borgarnas sorteringsskola. Istället vill vi att skolan ska få tillräckligt med resurser där alla garanteras en bra och likvärdig utbildning. Arvet från 1990-talet måste göras upp. Lärartätheten måste öka liksom lärarbehörigheten. Dessutom måste elevdemokratin genomsyra skolans verksamhet kombinerat med ett stopp för friskoleexpansionen. En modern skola där alla får plats är också en skola som sätter standarden för morgondagens samhälle. Hur ska det samhället se om den nuvarande skolpolitiken får råda?

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk