Kommunpolitiken

Vi är mitt i en djup ekonomisk kris och många är arbetslösa eller hotas av avsked.

Svenska regeringen hade kunnat skjuta på införandet till 2019. Men de har valt att göra slag i saken redan till sommaren. Motiveringen finns i en text från Justitiedepartementet. Där skriver man att Sverige bör vara ”återhållsamma” med att införa avvikande regler från EU.

  

Man skriver också att den 58-procentiga löneförhöjningen "inte bedöms vara av en sådan art eller omfattning att det motiverar att Sverige under en övergångsperiod inför en för stadgan avvikande ordning".

EU ska betala ut lönerna. Men regeringen har tänkt ta ut svensk skatt från ledamöterna efter det att EU-skatten är avdragen. Hur detta exakt ska gå till håller regeringen på att utreda.

Men detta är ju faktiskt också en avvikelse från andra EU-länder. Dessutom kan varje ledamot själv välja om han eller hon ska använda de nya eller de gamla reglerna. Även det leder till avvikelser mellan parlamentariker.

Det bör också tilläggas att parlamentarikerna också kommer att få betydande kontorsersättningar skattefritt – trots att parlamentet står för all nödvändig kontorsservice.

Även  traktamentena för varje dag de arbetar är skattefria, trots att lönen mer än väl täcker deras utgifter.

Parlamentarikernas assistenter ska bli direkt anställda av parlamentet. Några fackföreningar får inte rätt att lägga sig i löner och arbetsvillkor. Sådant bestäms av parlamentet. Kollektivavtal kommer inte att existera. Sex månaders föräldraledighet införs – men endast för mammor! Semester och pensioner försämras. Vård av sjukt barn finns inte i sinnevärlden.

Poängen med dessa reformer är att knyta parlamentarikerna och dess anställda närmare EU-systemet, och föra dem längre bort från väljarna. Det är det som federalister som Cecilia Malmström menar när hon pratar om "återhållsamhet" med avvikande regler från EU.

Nästa steg i utvecklingen är att Europapartier ställer upp gemensamma listor i alla medlemsländer. En spanjor på första plats, en dansk på andra, en grek på tredje och så vidare. Om EU-parlamentarikerna är anonyma redan idag kommer det att bli än mer anonyma i framtiden.

Dessa federalistiska tilltag kommer att minska valdeltagandet, och det är ett stort problem för demokratin. Det stärker folkets förakt för politiker. Nu pratas det dessutom om att riksdagen skall följa med i EU:s löneliga. Samtidigt som metallarbetare, postanställda med flera får dumpade inkomster genom påtvingad, kortare arbetstid.

Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker

Dela den här sidan:

Kopiera länk