Kommunpolitiken

Snålt av regeringen

Man får heller inte glömma de ”tysta” varsel som berör anställda med en otrygg anställningsform. Det är uppenbart att mer pengar behöver skjutas till för att klara situationen tills dess att det ekonomiska läget i världen och samhället stabiliserats.

   

Tyvärr verkar regeringen inte förstått allvaret. Visserligen har man skjutit till en engångssumma på 7 miljarder till 2010. Summan är alltför liten för att göra nytta enligt konjunkturinstitutet och den kommer dessutom för sent. Trolhättans del av stadsbidraget blir ca 29 miljoner kronor,när skatteunderlaget minskas med ca 120 mkr under 2010.

 

 Det är nu som uppsägningarna sker med ett behov bland befolkningen som alltmer ökar. Vi behöver lärare och kuratorer och specilpedagoger som skolar våra barn och ungdomar. Vi måste ha en sjuk- och äldrevård som tar hand om sjuka och svaga och våra äldre. Vi behöver ha fritidsgårdar med personal som erbjuder ett vettigt fritidsalternativ till våra ungdomar.

 Det är både tröttsamt och ledsamt att ständigt bevittna hur viktig verksamhet tvingas gå på knä på grund av någon annans spartänkande. Kommuner och landssting måste få de pengar som behövs för att klara sina åtaganden och det nu.

 Alternativet är meningslös utslagning och större risk för ett folkligt ifrågasättande av vår offentliga välfärd med privatiseringar och försäkringslösningar som följd. Om vi väljer och inte satsa på mjuka frågor i samhället, då har vi eventyrat folkhälsen som är en viktig fråga ur välfärdsprincipen. Vi vänsterpartister tycker inte att man ska spara på barn och ungdomar och våra gamla.

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk