Kommunpolitiken

Vänserpartiets vårbudget 2009

Läs gärna bifogad sammanfattning för att få en uppfattning om vad den innebär för KoLa-sektorn.

 Fler Jobb Bättre jobb Vänsterpartiets vårbudget 2009 i korthet Investera Sverige ur krisen Världen står idag inför två stora utmaningar, en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet menar att det är nu vi måste satsa för framtiden. På så sätt stimuleras ekonomin, jobb skapas och vi minskar vår miljö- och klimatpåverkan. Vi föreslår därför kraftfulla satsningar i infrastruktur, miljöteknik och välfärd. Det är nödvändiga investeringar som samtidigt ger oss bättre förutsättningar att möta framtiden. Kvalitet i välfärden Vi vill höja ambitionsnivån i skolan, vården och omsorgen permanent. Vi behöver mindre grupper i förskolan, eleverna i skolan behöver ökad lärartäthet och hemtjänsten behöver mer tid för social omsorg av våra äldre. Den djupa lågkonjunkturen är inte ett skäl att vänta, snarare tvärtom. Det skulle öka den samlade efterfrågan i samhället, motverka lågkonjunkturen och dessutom kan kommunerna börja rekrytera i en tid när antalet kvalificerade arbetssökande är högt. Vänsterpartiet menar därför att statens bidrag till kommunsektorn kraftigt måste utökas. Vi satsar 5 miljarder mer än regeringen 2009 på generella statsbidrag till kommuner och landsting, vilket motsvarar över 10 000 jobb i välfärden. Vi vill genomföra ett omfattande anställningsstöd som möjliggör nya anställningar. Vi vill också ge kommunerna möjlighet att göra nödvändiga investeringar i skolor, särskilda boenden och andra byggnader som behöver byggas om för att bli mer tillgängliga, energieffektivare och bättre anpassade till framtidens villkor. Nu är det dessutom extra samhällsekonomiskt effektivt att göra. Vi föreslår därför ett tillfälligt investeringsstöd till kommunsektorn. Stödet är på 8 miljarder och staten står för en femtedel av investeringskostnaden. Samtidigt skapar vi cirka 9 000 nya byggjobb. Ett nytt bättre Sverige Såväl klimatförändringarna som kravet på ekonomisk återhämtning kräver investeringar. Det behövs offentliga medel för att stimulera ekonomin, vi ska använda dem i nya teknologier och på hållbara gröna sektorer samtidigt som vi skapar jobb och ett Sverige för framtiden. Vi lanserar därför ett grönt stimulanspaket för Sverige, en svensk New Green Deal. Det är ett paket som skapar förutsättningar för fler jobb och en hållbar tillväxt. Paketet innehåller satsningar på en svensk sol- och vindkraftindustri, en utbyggd järnvägstrafik med bland annat satsningar på höghastighetsbanor och ökat banunderhåll, en utökning av kollektivtrafiken, klimatsmarta hyreshus och en grön svensk fordonsindustri. Satsningen på järnvägsutbyggnaden ger cirka 8 000 jobb redan nästa år. V, S och Mp förslår ett ROTavdrag som även omfattar flerfamiljshus. På så sätt kan 50 000 lägenheter renoveras varje år och 15 000 jobb skapas. Ungdomssatsning Många av de ungdomar som lämnar gymnasiet de närmaste åren kommer att kliva rakt ut i arbetslöshet. Erfarenheten från 90-talets kris visar vilka negativa effekter det får på både kort och lång sikt. Därför lanserar V, S och MP tillsammans en ungdomssatsning. Vår satsning innehåller bland annat en utbildningssatsning på unga utan fullständiga gymnasiebetyg, traineeprogram i välfärden, fler lärlingsplatser och fler utbildningsplatser på komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Vår beredskap för krisen Sverige är väl rustat för lågkonjunkturen jämfört med många andra länder. Men regeringen väljer att inte utnyttja de starka statsfinanserna för att skapa trygghet och investera i nya jobb. Istället riskerar regeringen att krisens konsekvenser blir betydligt värre för både enskilda och samhällsekonomin. Vi vill öka beredskapen för krisen genom att rusta upp A-kassan och sjukförsäkringen så att de motsvarar människors behov av trygghet. Vi vill också se ett rättvisare skattesystem som motverkar de växande inkomstklyftorna i samhället. En politik för ökad tillväxt och minskade klyftor Riksdagens utredningstjänst har analyserat Vänsterpartiets ekonomiska politik. Utredningstjänsten konstaterar att Vänsterpartiets politik gör att arbetslösheten blir lägre, att tillväxten ökar och att statens finanser blir starkare. Genom minskad arbetslöshet förstärks hushållens ekonomi. Analysen visar vad som händer med Sveriges ekonomi om vi byter regeringens ekonomiska politik till Vänsterpartiets. Antalet arbetslösa minskar med cirka 40 000 personer redan i år. 2011 är siffran cirka 50 000. Sveriges BNP blir 40 miljarder högre år 2011. Sparandet i de offentliga finanserna ökar med sammanlagt 2o miljarder under åren 2009 och 2010.

 

   

Dela den här sidan:

Kopiera länk