Kommunpolitiken

Välj en riktig EU-kritier!

Tröttsamma ”kryssa mig” kampanjer från borgerliga kandidater har varvats med diffusa löften och flummiga floskler om ett ”rött Europa” från troende socialdemokrater. Det är svårt att veta vad man ska rösta på i en djungel av budskap som kommer från alla håll.
Tyvärr är det få som känner till den röstpakt som råder mellan socialdemokrater och liberaler och EP-parlamentet. Enligt Folkrörelsen Nej till EU samt Junilistan röstar dessa block lika i 9 fall av 10 eller kompromissar tills dess resultat kan uppnås. Hemma i Sverige fortsätter byggandet av superstaten EU. I november 2008 röstade riksdagen igenom Lissabonfördraget, den hittills största maktöverföringen från svensk demokrati sedan EU-medlemsskapet som också utgör ett dödligt mot de svenska kollektivavtalen. Varken sossarna eller borgarna reserverade sig eller krävde undantag när förhandlingarna kring fördraget gjordes.

Allt detta visar ett skriande behov av EU-motståndare som uppmärksammar de brister unionen dras med och behovet av ett omedelbart utträde. Att röstskolka hjälper föga, ty då unionens företrädare betraktar detta som apati och inte en protest mot det demokratiska underskottet i Bryssel. Vänsterpartiet är hittills det enda riksdagsparti som helhjärtat jobbar mot EU:s överstatlighet och för ett utträde.

Så, du som är frustrerad EU-motståndare eller skeptiker bör använd din röst den 7 juni och att den läggs på vänsterpartiet, Sveriges riktigt EU-kritiska parti!

Dela den här sidan:

Kopiera länk