Kommunpolitiken

Vårt förslag till besparingar i Utbildningsnämneden

. Detta kommer att drabba resultatet i skolan.
Därför är det viktigt att rektorerna (arbetslagen) själva bestämmer hur de vill fördela de pengar de får. Med förvaltningens förslag om ökad undervisningstid i kronor (555 kr) tar vi rektorernas (arbetslagens) inflytande i besparingsåtgärderna. Varje arbetslag ska efter en konsekvensanalys om besparingarnas effekter komma med sitt förslag till besparingar. En uppföljning och analys skall göras efter att besparingarna har trätt i effekt.

  

Ärende 8:

Yrkande om förslag till reviderad budget 2009

 

   En viktig fråga är det hur områdescheferna lägger sitt förslag till besparingar. I några av fallen drar man ner på EHT´n (specialpedagog, kurator, skolsyster), trotts andelen av dessa tjänster är redan låg inom våra verksamheter. Därför vill vi att man ska vara varsam med att dra ner på dessa tjänster. Lägg besparingarna på lokaler ,  tjänster och varor.

I övrigt ställer vi oss bakom förvaltningens förslag till reviderad budget år 2009

 Vi vill även att förvaltningen bereder åtgärder till besparingar av ledningsorganisationen 2010 på 10 mkr istället för 2,5 mkr. Med denna åtgärd tar vi bort besparingsposten minskad undervisningstid med 7 mkr under 2010. Vi tycker att, ytterliggare ökad undervisningstid kommer att ha med sig förödande konsekvenser för våra redan drabbade skolverksamheter. Vårt föslag till ny ledningsorganisation finns i materialet ("Revidering av MÅL-OCH RESURSPLAN (MRP) 2008-2010 OCH BUDGET 2010"), daterat 2009-04-22.

 

 

 

Vänsterpartiet i Trollhättan                                                     

 Fahimeh Nordborg                                                                                                                                                              

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk