Nyheter

Regeringens skattepolitik slår mot de svaga!

 

 Svar på Cederbolms (m) debatt den 4/2

 Det är alltid lika fascinerande hur moderaterna räknar när de presenterar sin skattepolitik. Det är förvisso sant att en förskolelärare får sin dryga tusenlapp. Men vad Cederbratt glömmer är att skattesatsen stiger ju mer inkomsten ökar. Om ett vårdbiträde får 1000 kronor i sänkt skatt på en inkomst på 21 000 kronor/månaden så får en polis med 28 000 kronor/månaden hela 1500 kronor i sänkt skatt. Sen får vi heller inte glömma att nära hälften av skattesänkningarna går till den tiondedel av dem som tjänar bäst i landet. Detta plus höjningarna av a-kassan, trafikförsäkringen och fackavgiften som äter upp en stor del av skattesänkningarna.

 Det är bara att konstatera att låginkomsttagare inte är vinnaren på en borgerlig skattepolitik. Hur har den arbetslösa småbarnsmamman gynnats av skattesänkningarna? Får hennes barn samma tillgång till fritidsaktiviteter som andra barn till ekonomiskt välmående föräldrar har?

 Cederbratt hävdar också att regeringens kris- och skattepolitik gynnat välfärden och vårdsektorn. Detta stämmer inte. För det första har skattesänkningarna urholkat välfärden när statskassan får mindre pengar att fördela till den offentliga sektorn. Pengar till offentlig konsumtion har förts över till privat konsumtion. Apropå krisstödet till kommunerna så har krisstödet varit alltför lite och kommit alltför sent för att hejda de stora uppsägningar som skett det senaste året. Angående pensionärerna så ingår de inte i regeringens skattesänkningarna och många har också drabbats av den broms i PPM-system med sänkta pensioner som följd.

 Vi i den rödgröna oppositionen vill se ett samhälle där den enes nöd inte är den andres bröd. Vi vill ha en välfärd som bygger på att vi ställer upp för varandra i livets alla skeenden. En bra och likvärdig skola förutsätter gemensam finansiering via ett progressivt skattesystem, likväl som sjukvården som äldreomsorgen.

 

Fahimeh Nordborg

Fahimeh Nordborg

Vi vet att många svenskar delar vår uppfattning och är beredda att ställa upp med höga skatter för denna modell. Står moderaterna upp för denna omfördelning eller vill man fortsätta gynna på välbeställda på bekostnad av de svaga och utstötta på samhällets bottenskick?

 

 

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trolhättan

Skriv en kommentar