Nyheter

Vidareutbildning i skribentteknik

Den 24 februari körde vi igång en ny studiecirkel ”Skriva insändare / inlägg / motioner”. Denna gång anlitades kursledaren via ABF från Byggnads så att ombudsmannen Stefan Skoglund från Uddevalla kunde dela med oss sin rika erfarenhet. Kurs i skribentteknik

Vi fick värdefulla tips hur man går till väga att skriva, planering och strategi, när man ska skriva kort eller långt, svar på andra insändare eller debattartiklar, hur man får hjälp, vad man kan citera och hur kan man omformulera etc så att även nybörjare hos oss ska nu kunna skriva en insändare.

Som nästa steg blir det nu träffa chefsredaktören på Ttela och under vårt kommande studiebesök på deras redaktion fasställa hur vi praktiskt ska gå tillväga för att utöka antal tryckta insändare och debattinlägg.

Stefan tipsade vad redaktionerna måste trycka, hur man sprider budskap till fler tidningar och hur man preciserar allmänna frågor till lokal förankring. Vi hade alla väldigt bra känsla då vi efter relativt kort och effektiv tid kunde säga – ja, nu är vi redo skriva och skicka ut vårt budskap.

Tack Stefan och ABF! / Jonas T.

Skriv en kommentar