Nyheter

Vi tycker inte att skattepengar ska gå till belysningen av Edsborgs fotbollsplan

Vi tycker att det är mycket bra och satsa på idrottsklubbar, särskillt de klubbar som satsar på ungdomar. Det är självklart att när mn idrottar då vill man uppnå en viss nivå oc elitnivån är något som alla idrottare önskar sig, men det är inte så många som uppnår detta mål.

I veckan som gick hade vi ärendet om belysningen av Edsborg på pågående möte i kommunstyrelsen. Min spontana reaktion var att , Ska våra skattepengar gå till en elitidrotten.  Och svaret var så självklart nej. Det som förvånar mig mest är att alla partier utom V och mp ställde sig bakom förslaget.

på ks yrkade vi på återremiss men ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige nu på måndag då blir det ett Nej från oss i V.

ttela_70x70_16_110x110_3_110x110Vi tycker att om det finns pengar då ska det satsas på en mycket större grupp och inte på elitidrotten.

Skriv en kommentar