Nyheter

(V)i stöttar lärarna!

Lärarförbunden kämpar för höjda löner, större yrkesstatus och lärarnas arbetstider i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarnas svar är nollbud och reglering av arbetstiden, det vill säga hur mycket tid en lärare får använda per elev.

 Det moderatstyrda SKL talar om att enda sättet att förbättra resultaten i skolan är att ytterligare reglera lärarnas arbetstider, vilket tycker vi är fel tänkt. Vi anser att det behövs mer resurser i form av lärare, specialpedagoger, kuratorer och fritidspersonal för att ge elever en bra utbildning och service och avlasta arbetstempot för den personal som sliter för att kompensera en orimligt tung arbetsbörda.

 Vi vill från Vänsterpartiet uttala vårt förtroende för lärarna och anser att den inslagna vägen är felaktig. Vi anser istället att vi som politiker måste visa vårt förtroende för en kår som har fått ett allt svårare uppdrag.

 Vi vill ha bättre resultat i skolan men vi anser att de förbättrade resultaten i skolan måste uppnås i samarbete och samförstånd med lärarna. Tillsammans måste vi se till att resurserna till skolan ökar så att lärare och annan personal får möjlighet att göra ett bra jobb.

 Men att pådyvla lärarna ett arbetstidsavtal uppifrån utan att detta avtal har sin förankring på den lokala nivån leder fel. Vi kan inte se någon koppling mellan skolans resultat och en hårdare reglering av lärarnas arbetstider.

 Vi vill med detta ta parti för lärarna, deras rätt att företrädas av sina organisationer och deras rätt att bli sedda som professionella utövare. SKL skall förhandla med lärare om lärares villkor precis som SKL förhandlar med alla andra organisationer i kommuner och landsting.

 I dagarna uttalade vår partiledare Lars Ohly tillsammans med Rossana Dinamarca vår utbildningspolitiska talesperson och Emil Broberg styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting sitt förtroende för lärarna och anser att arbetsgivarnas väg är fel.

  Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Skriv en kommentar