Nyheter

”Feltänk om centrum” Martin Nordborg (V) saknar utveckling runt dubbelspåret

martin.ttela– Debatten om Trollhättans centrum måste börja före valet. Annars kommer det ogenomtänkta förslaget att klubbas igenom.

Det säger vänsterpartisten Martin Nordborg, som efterlyser planering utifrån det nya dubbelspåret och som gärna ser nya bostäder i Folkets park och Lunnen. Stora hus på Drottningtorget vill partiet inte ha.

Relaterat

Egentligen skulle planen för förnyelsen av Trollhättans centrum (se artikel intill) ha klubbats av kommunfullmäktige i juni. Men beslutet har flyttats fram till oktober – enligt kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) därför att partierna behöver mer tid till diskussion.

– Visst, det är ett viktigt beslut som inte ska stressas fram, men frågan får inte begravas före valet. Då kommer Socialdemokraterna att driva igenom förslaget med benäget bistånd från allianspartierna, säger Martin Nordborg.

Han är ledamot i byggnads- och trafiknämnden. Där känner han sig ensam som kritiker av förslaget. Hans främsta invändning är att det bara omfattar en del av centrum, mellan torget och Garvaregatan.

– Hur man kunnat glömma effekten av nya dubbelspåret är en gåta. Resecentrum och norra delen av staden kommer att få mycket större betydelse efter 2012, Drottningtorget kan mycket väl minska i betydelse.

Stadens port

Vänsterpartiet vill ändra detaljplanen för kvarteret Mars, för att få till ett diagonalt gångstråk genom det blivande bostadskvarteret vid Resecentrum.

– Stråket blir en naturlig port till centrum för resenärerna, som annars möts av ett stängt höghus. Caféer, butiker och saluhall kan ligga längs stråket, säger Martin Nordborg.

Helhetstänk

Partiet vänder sig också mot att tusentals nya bostäder ska skapas inom en kilometers radie från torget, enligt förslaget.

– Det är nära Resecentrum det blir attraktivt att bo, nära kommunikationerna till Göteborg. Förutom Tingvalla och Mars ser vi Hjulkvarn som platsen för nya bostäder. Folkets park har mist sin betydelse, folkparken och Lunnen kan ersättas med en ny park på Knorren – den marken är förorenad och kan inte användas för bostäder.

Martin Nordborg saknar ett helhetstänkande i stadsplaneringen. Exempelvis rimmar dubbelt så stor handelsyta på Överby dåligt med utvecklingen av centrum. Ännu sämre är förslaget om nya butiker på Drottningtorget och i kvarteret Merkurius, menar han.

– Vi är medvetna om att något måste göras åt torget, men man får vara lite varsam. Vi vill bygga nytt längs Föreningsgatan för korvkiosk, biljettförsäljning och en liten servicebutik med mjölk för stressade nutidsmänniskor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk