Nyheter

Vi vill satsa på Högskolan Västas studenter

Vår motion om vikariepool av HV´s studenter väcker uppmärksamhet.

MOTION

Datum 2010-06-15

 Skapa en vikariepool av Högskolan Västs studenter inom Trollhättan stads verksamheter

 Trollhättan är en studentstad och det är en stor fördel för oss. Studenter är i de flesta fall i behov av ekonomiskt tillskott och detta på grund av bl.a den låga nivån på studiemedlet och höga kostnader i form av kurslitteratur, hyra mat och dyl.

 För att kunna hjälpa våra studenter och även utöka samverkan med Högskolan Väst är det bra och nyttigt att de kan jobba som timvikarier inom våra kommunala verksamheter.

 Därför föreslår jag att Trollhättans stad i samarbete med Högskolan Väst anordnar en vikariepool som består av studenter som vill vikariera hos oss. Det kan vara inom skolan, vården och andra verksamheter.

 Kommunfullmäktige föreslås besluta

 – Att Trollhättans Stad undersöker möjligheten att anordna en vikariepool av studenter som studerar på Högskolan Väst och som vill vikariera inom våra kommunala verksamheter.

 Fahimeh Nordborg

 Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk