Nyheter

V vill sänka Västtrafiks priser

Vänsterpartiet går till val på att sänka taxan, i ett inledande steg riktar vi fokus på regionen runt-kortet (30 dagar), skriver Jennica Vainu och Fredrich Legnemark.

Det ska bli billigare att åka kollektivt i regionen. Och vinsterna med det är många, menar Jennica Vainu och Fredrich Legnemark.

 Hur mycket ska egentligen kollektivtrafikresorna kosta för resenären? Blickar man ut över landet finns det inget enhetligt pris, taxorna är olika.
Här i Västra Götaland är det Västtrafik som bestämmer priset på biljetten. Resenären betalar i genomsnitt dryga hälften av den faktiska kostnaden för att köra kollektivtrafik, några få linjer går med vinst, men flertalet linjer finansieras av skattemedel för den del som intäkten från taxan inte täcker.

Vänsterpartiet arbetar för ett ökat utbud av kollektivtrafik, bättre kvalitet i trafiken till exempel vad gäller punktlighet och samordning mellan olika linjer. Vi tror också att resenärens kostnad för resan spelar en viktig roll när man väljer sitt sätt att transportera sig.
Idag är verkligheten sådan att ungefär 15 procent av dem som reser i Västra Götaland väljer att åka kollektivt, bilen är det överlägset dominerande transportslaget.
Många har dock inget annat val än att resa kollektivt, det gäller unga som studerar liksom äldre som valt bort bilinnehav. I många familjer finns det en bil vilket innebär att övriga i familjen får resa kollektivt, i hög grad är det männen som förfogar över bilen, därför är det fler kvinnor än män som reser kollektivt.

 En satsning på bättre och utökad kollektivtrafik är inte bara en satsning på miljö och trafiksäkerhet utan också en satsning på jämställdhet. Vänsterpartiet går till val på att sänka taxan, i ett inledande steg riktar vi fokus på regionen runt-kortet (30 dagar). Ett sådant kort ger möjlighet att resa i hela Västra Götaland, kort eller långt, och bidrar till att underlätta för arbete och studier på annan ort än hemorten, men också för att göra olika slag av resor på fritiden utan att det kostar skjortan.

 Priset är idag 1 445 kronor och Vänsterpartiet har som mål att det skall kosta 500 kronor innan den nya mandatperiodens slut. Detta innebär att en omfördelning ekonomiskt sker från den egna plånboken till att alla som betalar skatt bidrar så att resorna blir billigare.
För en del är fortfarande 500 kronor en betydande del i hushållsekonomin, men jämfört med 1445 kronor ger den många fler möjligheter att köpa kortet och därmed kunna resa billigt. Vi tror att det öppnar upp för och tryggar arbete för fler och att det bidrar till ett gott socialt liv.
För samhället innebär fler resande med kollektivtrafiken mindre utsläpp i miljön, färre olyckor i trafiken, en starkare arbetsmarknad, ökad jämställdhet, mindre trängsel i tätorterna och totalt sätt hushållning med energi.

 Normalt reser 1,2 personer per bil under högtrafik samtidigt som bussar och tåg är fullbelagda, det talar sitt tydliga språk.
Inget annat parti gör den här satsningen på taxan, även om vänsterpartiet inte vinner valet så kommer vi aktivt att verka för sänkta kollektivtrafiktaxor i regionen, det är ett löfte. Du som gillar en bra kollektivtrafik och låga taxor har en röst i Västra Götalandsregionen, Vänsterpartiet.

Jennica Vainu (V)
regionfullmäktigekandidat

 Fredrich Legnemark (V)
regionfullmäktigekandidat

 Fredrich Legnemark (V)
regionfullmäktigekandidat

Dela den här sidan:

Kopiera länk