Nyheter

Det vi går till val på i Trollhättan är följande

 

Den viktigaste åtgärden för att behålla jobben och få privat och offentlig verksamhet att växa i Trollhättan är att göra staden mindre sårbar för konjunktursvängningar. Staden kan inte stå och falla med något beslut som en utländsk bolagsstyrelse fattar. Vi vill därför diversifiera det lokala näringslivet och underlätta etableringen av nya företag. Detta kan bl.a. uppnås genom särskilda utbildningsinsatser inom bristyrken och genom fördjupat samarbete mellan industrin, högskolan, gymnasieskolan och offentliga institutioner.

 Vi har som mål att Trollhättan skall bli en av de 20 bästa skolkommunerna i Sverige. Detta vill vi uppnå genom en stimulerande, stöttande och inkluderande skolpolitik. Problemet idag är att elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Detta får till följd att också gymnasieskolan blir lidande. Därför vill vi göra en kraftfull satsning på just grundskolan så att alla elever går ut nian med minst godkänt i alla ämnen. Vi vill också satsa på en platt skolorganisation med mera resurser och befogenheter till arbetslagen.

 Den bästa åtgärden för att skapa bättre integration i Trollhättan är gratis, den belastar inte den kommunala budgeten med en enda krona. Det handlar om att få bort våra fördomar mot invandrare och andra grupper. Om vi bara följer den lagstiftning om diskriminering som finns så skulle mycket av problemen försvinna och integrationspolitik skulle bli överflödigt.

 Närheten till Göteborg via snabba tågförbindelser är den viktigaste faktorn som kan vända utvecklingen för Trollhättans centrum i positiv riktning. Därför vill vi göra en kraftfull satsning kring dubbelspåret genom att bygga nya attraktiva bostäder i Hjulkvarnelund hela vägen från järnvägen och upp till södra Stallbacka. Då skapas också förutsättningar för ett nytt handelscentrum i kv. Mars som vi vill komplettera med ett diagonalt gångstråk med saluhall och småbutiker. Vi vill också göra om p-platsen bakom Butlers till ett innerstadstorg och bevara Drottningtorget som en öppen plats.

 Under fyra år har Vänsterpartiet i Trollhättan tagit fram en politik som framför allt fokuserar på jobb, skola, integration och stadsplanering. De alternativ som vi erbjuder inom dessa områden är framåtblickande, djärva och skiljer sig markant från den politik som övriga partier bedrivit. Vi anser att Trollhättan har goda möjligheter att bli en attraktiv stad bara vi utformar politiken på rätt sätt. Därför ber jag om Ditt förtroende i valet till kommunfullmäktige i Trollhättan nu på söndag.

  

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk