Nyheter

Sveriges flyktingpolitik måste förändras!

 

I november bad Europadomstolen Migrationsverket att införa ett tillfälligt utvisningsstopp för hundratals irakier som flydde sitt hemland på grund av sin religiösa övertygelse, något som upphävdes i början av december.

 Numera pågår stora tvångsutvisningar av asylsökande irakier som sökt uppehållstillstånd i Sverige, varav ett flertal utvisningar har brutit mot de mänskliga rättigheterna om en rättvis prövning på varje enskilt fall. FN och Amnesty har kritiserat detta förfarande och uppmanar regeringen att stoppa alla utvisningar i de områden där våld och förföljelse förekommer med risken att bli mördad.

 Vänsterpartiet tar avstånd från tvångsutvisningarna men också mot den asylpolitik som administrerats och brutaliserats av borgerliga och socialdemokratiska regeringar under de senaste tjugo åren. Med vårt medlemskap i EU har det blivit nästintill omöjligt att söka asyl på laglig om man ska till Sverige (eller andra EU-länder). Vi ser hur de flyktingar som kommer hit far illa och betraktas som snyltare och lögnare av det svenska flyktingsystemet.

Nu ar det på tiden att regeringen följer FN:s rekommendationer och ger de flyktingar som kommer hit den rättsprövning som de förtjänar utefter de avtal man signerat kring flyktingars rättigheter. Tvångsdeportationerna av irakierna har att göra röstfiske i grumligt vatten, inte vad man allmänt säger sig praktisera utefter alla de konventioner där flyktingar betraktas som människor, inte parasiter.

 Vi i Vänsterpartiet i Trollhättan kräver att utvisningen av irakiska asylsökanden stoppas omedelbart.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Skriv en kommentar