Nyheter

Svar på M och fp om skolorganisation

 

 

Remigiusz Bielinski (M) och Catarina Thell (FP) kommenterar i kritiska ordalag i TTELA den 8 februari mitt förslag till ny skolorganisation i Trollhättan. Den respons jag har fått har dock varit överväldigande, vilket borde föranleda debattörerna att kolla upp hur pass väl deras politik återspeglar folks allmänna uppfattning.

 Skolpersonal alltifrån f.d. rektorer till pensionerade lärare på fritids, låg-, mellan- och högstadiet inkl. gymnasieskolan och komvux har hört av sig, folk på gatan har kommit fram, jag har fått massvis med telefonsamtal, mail och sms, t.o.m. hembesök, alla med ett och samma budskap: ”vi tycker likadant som du”.

 Ni skriver att det var (S) som tillsammans med (V) införde nuvarande skolorganisation med indelning på område och områdeschefer och att alliansen motsatte sig detta med en motion i Kommunfullmäktige 2002. Detta var dock långt före min tid. År 2002 var det P G Modigh som styrde (V). Jag har under min tid som politiker ofta varit mycket kritisk till (S)-majoritetens politik. Bielinskis och Thells försök att bunta ihop mig med (S) är bara trams.

 Vad handlade då Alliansens motion 2002 om? Jo, bara om att få bort fem områdeschefer och tillsätta en pedagogisk ledare med en administrativ resurs på varje skola. Mitt förslag är betydligt mer genomtänkt och omfattande och det är lögn att påstå att mitt förslag skulle vara en kopia av Moderaternas förslag från 2002. Om så vore fallet, varför har då alliansen inte röstat för mitt förslag under de fyra år som jag propagerat för det i både Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen?

 Mitt förslag innebär att man ser över hela skolorganisationen. Samtliga områdes- och enhetschefer inklusive förvaltningschefen tas bort och ersätts med en grundskolechef och en gymnasie/vuxenutbildningschef med gemensam stab. Varje skola skall ha en rektor och en studierektor samt en intendent som följer upp ekonomin. Jag vill att arbetslagen skall få mer resurser och större befogenhet. Jag vill också att man analyserar resultaten bättre och fördelar resurserna efter behov samt följer upp besluten.

 Den skola vi har i Trollhättan idag är förvisso politikernas verk. Att visionen om Sveriges bästa skola blev en av Sveriges sämsta skolor beror emellertid på att (S) med stöd från andra partier, dock ej undertecknad, under lång tid har låtit förvaltningschefen bygga upp en mastodontorganisation bestående av skolledare som tagit resurser från verksamheten i klassrummet och inneburit en avprofessionalisering av läraryrket.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk