Nyheter

Om mitt matteprojekt i Trollhättan. Tack alla frivilliga krafter som gör detta möjligt.

Termerna är många i matematikens värld. Ellen Christensen och Linda Danielsson är två av flera gymnasieelever som är beredda att fightas för att komma över det Gyllene snittet. Koordinatorerna Mathias Franzén, Ruba Said och Shams Faraj står för vägledningen.

Termerna är många i matematikens värld. Ellen Christensen och Linda Danielsson är två av flera gymnasieelever som är beredda att fightas för att komma över det Gyllene snittet. Koordinatorerna Mathias Franzén, Ruba Said och Shams Faraj står för vägledningen.

Foto: Jerry Lövberg

Matematik i kubik

Expertteam ska lösa den svenska mattekrisen. Hoppas SKL.

Trollhättan går i bräschen och tar högskolestudenter till hjälp för att lära gymnasieelever att räkna rätt.

Mathias Franzén vill täppa till kunskapsluckorna hos sina adepter. ”Det är en win-win-situation. Jag lär mig pedagogiken, får uppdatera mina kunskaper och kan lägga till en extra rad i mitt CV. Eleverna når målen – flera med råge”.

Mathias Franzén vill täppa till kunskapsluckorna hos sina adepter. ”Det är en win-win-situation. Jag lär mig pedagogiken, får uppdatera mina kunskaper och kan lägga till en extra rad i mitt CV. Eleverna når målen – flera med råge”.Foto: Jerry Lövberg

Fakta

SKL:s mål

  • Sverige ska vara bland de tio bästa OECD-länderna i matematik i Pisa 2015.
  • Andelen elever som når den lägsta nivån (nivåerna 1 och 2 i betygsstegen) ska halveras från 22 procent.
  • Andelen elever som når de högsta nivåerna (5 och 6) ska öka från 11 procent.

Det är vardagskväll och 
i en sal på Högskolan Väst sitter en grupp gymnasieelever och pluggar matematik – frivilligt efter skoldagen. För undervisningen svarar Mathias Franzén som läser industriell ekonomi på högskolan. Hans insats är på ideell basis.

– Har man tid att kolla på Simpsons två timmar en kväll så har man tid över. Det här kan inte mätas i kronor och ören, säger han.

Initiativtagare till projektet är Fahimeh Nordborg, matematik- och datalärare på Nils Ericsonsgymnasiet. I sin yrkesroll märker hon tydligt att elevernas förkunskaper i matte från grundskolan är bristfälliga. Större klasser och mindre tid för varje enskild elev är också en del av hennes egen vardag.

– Behovet av extra hjälp är enormt stort, konstaterar hon, glad över att Trollhättans stad och Högskolan Väst väljer att samarbeta för en förändring.

För svenska skolelever måste bli bättre på matematik. Den bedömningen gör Sveriges kommuner och landsting, SKL, efter att Sverige fortsätter sjunka på den internationella Pisa-rankningen där elevers kunskaper mäts på global nivå. I höst planerar organisationen att skicka ut särskilda expertteam till svaga mattekommuner. Fem till åtta team ska peka ut brister och sporra till ökad matematikkunskap.

Skriv en kommentar