Nyheter

Regeringen passiv i näringslivsfrågor


Otaliga är turerna kring den svenska bilindustrin i allmänhet, och SAAB i synnerhet. Den process som varit kring SAAB, Spyker, Antonov, EIB samt regeringen liknar kringpassandet av en het potatis. Antonov avvaktar besked från regeringen, som i sin tur, trots att man fått grönt ljus från riksgälden, avvaktar EIB. Vill regeringen medvetet förhala möjligheten för SAAB att återhämta sig och återuppta sin produktion?

Vi tänker inte värdera SAAB, eller någon av de andra juridiska personer som är involverade. Däremot kan vi inte låta bli att kommentera den flagranta räddhågsenhet och passivitet som präglar regeringen i dessa frågor. Det är ytterst bekymmersamt att när stora industrier, arbetsgivare till många i vår del av landet, vacklar – då får regeringen betänkliga problem att ta ställning. Den västsvenska arbetsmarknaden verkar inte betyda speciellt mycket för Maud Olofsson och hennes alliansvänner i regeringen.

Som vi ser det har regeringen två möjliga vägar att gå. Antingen vill man ha kvar bilindustrin i sin nuvarande form, och då bör regeringen i varje fall inte lägga hinder för att SAAB får nya ägare, tvärtom uppmuntra detta. Eller så anser man att den svenska bilindustrin har en en annan uppgift,  framtida ambitioner vad det gäller utvecklandet av ny miljöteknik. Om det senare är fallet då bör man överväga att låta det offentliga ta ett större ansvar för verksamheten. Oavsett vilken väg man väljer att gå måste man inse att SAAB fyller en viktig funktion för samhället i stort, inte bara för Trollhättan, utan även ur ett regionalt ekonomiskt perspektiv.

Den nuvarande regeringen, liksom de flesta högerpolitiker, visar emellertid en övertro på marknaden. De väljer en tredje väg och verkar hysa förhoppningen att om man förhåller sig passiv tillräckligt länge, kommer SAAB:s problem att lösa sig av sig själv. En inställning som inte på något sätt är till gagn för svenska fordonsarbetare eller västsvensk ekonomi. Denna tredje väg, att inte ta ställning, att inte göra något, är också ett ställningstagande – en passivitet som riskerar leda till SAAB:s undergång.

 Vänsterpartiet kräver att regeringen agerar skyndsamt för att finna lösningar på SAAB:s akuta problem och börjar utforma en industripolitik värd namnet. Hela Västra Götaland förlorar på regeringens handlingsförlamning.

 Fahimeh Nordborg, gruppledare   (V) Trollhättan

Ida Legnemark, distriktsordförande (V) Älvsborg

Skriv en kommentar