Nyheter

Medlemsmöte 15/12 18:00

Glöm inte medlemsmötet nu på torsdag (15/12) 18:00.

Glöm inte medlemsmötet nu på torsdag (15/12) 18:00.

Denna gång kommer ni kunna ta upp synpunkter inför partikongressen i Uppsala i januari. Vi har nämligen fått äran att skicka en av våra medlemmar som ombud från vårt distrikt, Tobias Sandberg 22 år, driftoperatör härifrån Trollhättan.

De frågorna som jag tror kommer att väcka störst debatt är hur vida vi ska utöka vårt partiledarskap och om särskolans avskaffande. Som ni tidigare säkert vet har partistyrelsen inte valt att ställa sig bakom inkomna motioner om utökat/delat partiledarskap. För Älvsborgsdelegationens (10st) del kommer flertalet att yrka bifall för utökat partiledarskap.

Kongressens hemsida

Kongresshäfte 1 Motioner

Kongresshäfte 2 Svar från Partistyrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk