Nyheter

Stort varsel av lärare i Trollhättan

Enligt ttela stundar det största lärarvarslet någonsin i Trollhättan. Över 60 lärare kommer få gå. Anledningen är att utbildningsnämnden har ett underskott på 19 miljoner kronor.

– En orsak är större sjukfrånvaro bland personalen och den andra orsaken är sjunkande elevantal som beror bland annat på att eleverna väljer bort kommunala skolor för de privata, säger Fahimeh Nordborg Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Fahimeh har även vid upprepade tillfällen krävt en kartläggning varför eleverna inte är nöjda med våra skolor. Hon efterfrågar en strategi hur vi skall marknadsföra våra skolor på ett relevant sätt här i Trollhättan.

– Problemet är att makthavarna (s) i Trollhättan inte har något intresse för skolfrågorna, avslutar Fahimeh.

Den 28:e februari sammanträder utbildningsnämnden och Fahimeh meddelar att hon gärna tar med sig medborgarnas synpunkter.

Fahimeh Nordborg finns att nå på:
Epost: [email protected]
Telefon: 0705 – 411 906

Läs även tidigare artikel med Fahimeh i TTela:
Fahimeh är starkt kritisk till skolans organisation

Skriv en kommentar