Motioner

Stöd i svenska språket

Fahimeh Nordborg, gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om stöd för elever med utlandsbakgrund.

– Ungdomar som kommer hit från andra länder behöver extra stöd i svenska språket för att kunna klara av sina studier. Studiehandledning är en lagstadgad form av stöd för dessa elever, menar Fahimeh.

Hon ställer sig även undrande till att utbildningsnämnden enbart satsar 600 000 kronor för detta ändamål. Detta belopp har inte höjts sen 2005 trots att antalet elever med utlandsbakgrund har mer än fördubblats.

Fahimeh föreslår i sin motion att kommunfullmäktige gör en kartläggning hur dessa pengar används samt hur behovet ser ut idag. Att det tillförs tillräckligt medel för att säkra att dessa elever får den hjälp de behöver.

För att få upp denna diskussion på dagordningen har även en interpellation lämnats till utbildningsnämndens ordförande Mats Wiking. Fahimeh ställer bland annat frågan:

– Hur viktig anser du som utbildningsnämndens ordförande att modersmålsundervisningen är?

Dela den här sidan:

Kopiera länk