Motioner

Fullmäktige för unga

RättvisaFahimeh Nordborg, gruppledare (V), har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen i Trollhättan skall utreda förutsättningar för ett införande av ungdomsfullmäktige.

– I flera av landets kommuner finns ungdomsfullmäktige som syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor och stimulera intresse för demokrati och politik. I Trollhättans kommun har ungdomarna inget sådant forum, menar Fahimeh Nordborg.

Ulla Andersson lyfter även fram motionen och tycker att det är bra med fullmäktige för unga på ledarsidan i dagens TTELA.

– Det är en bra idé som absolut kan vitalisera kommunpolitiken och påverka den politiska vuxenvärlden, skriver Ulla Andersson.

Nu återstår att se om övriga partier i kommunen är villiga att öppna upp möjligheten för diskussioner om frågor som rör ungdomarna och deras vardag.

Motionen i sin helhet kan du läsa här:

2012-03-21 Motion – Inför ungdomsfullmäktige (pdf)

  1. […] har tidigare kunnat läsa om ”Fullmäktige för unga”. Vi kan nu glädja er med att kommunfullmäktige bifallit […]

Skriv en kommentar