Nyheter

Vänsterpartiet Älvsborg tar nya tag

I helgen samlades ett 30-tal ombud från Älvsborgs distrikt i Fristad. Ny styrelse valdes och verksamhetsplanen för det kommande året diskuterades.

Ida Legnemark från Borås valdes på nytt till ordförande. Hon var mycket hoppfull inför framtiden.

– Det finns ett stort utrymme för Vänsterpartiet i nuläget. Speciellt när Socialdemokraterna säger ja till mycket vi i vänstern vanligtvis säger nej till, sade Ida i sin inledning. Hon presenterade även i stora drag det förslag till vårbudget Vänsterpartiet är på väg att lägga.

– Vi vill ha full sysselsättning och minska klasskillnaderna. Vill man satsa på välfärd måste vi omfördela t ex genom höjd skatt för de som tjänar mest, menade Ida.

Med anledning av en motion från Mattias Foldemark, att verksamhetsplanen skulle tas fram i enlighet med det av kongressen beslutade strategidokumentet, fick ombuden delta i en gruppdiskussion. Här fick alla möjligheten att lägga fram konkreta förslag till styrelsen att arbeta utifrån.

Konferensen biföll även en motion om att fler skall köpa en andel i kursgården på Nordkroken samt att så många som möjligt hjälper till att rusta upp huset under vecka 30 i sommar.

Från Trollhättan valdes Jonas Tilhon in som ledamot i distriktsstyrelsen och Mattias Foldemark som ersättare. I valberedningen sitter Fahimeh Nordborg.

För mer information se distriktets hemsida:

alvsborg.vansterpartiet.se

Skriv en kommentar