Nyheter

Investeringsprogram minskar utsläppen och skapar nya jobb i Trollhättan

Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med elva procent vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet. Sverige kan dock bli ett föregångsland inom klimatpolitiken, men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken.

En framgångsrik väg för ett bra miljöarbete är riktade statliga investeringspengar till kommuner.

För en hållbar utveckling måste vi agera globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Ett av Vänsterpartiets förslag för minskade utsläpp i Sverige är att vi vill inrätta ett nytt investeringsprogram för klimatet riktat till kommuner, landsting och företag – Klimatprogrammet.

Mellan 2012 och 2014 satsar vi tre miljarder på detta vilket kraftigt minskar utsläppen och skapar många nya jobb. Ny teknik för export till utlandet främjas.

I Trollhättan har Vänsterpartiet lagt förslaget om att införa en vegetarisk dag i veckan för de kommunala skolorna. En åtgärd som skulle direkt minska den miljöpåverkan som storskalig köttproduktion innebär. Samtidigt som eleverna skulle fått större insikt i klimatsmart mat. Men okunskapen som råder bland styrande politiker och berörda tjänstemän är slående och man vill inte göra några förändringar.

Vänsterpartiets förslag om Klimatprogrammet skulle kraftigt möjliggöra och intensifiera kommunens gröna omställning. Mindre fossilberoende bränsleslag och färre bilar i Trollhättan skulle kunna bli resultatet av Klimatprogrammet och därmed påverka miljön på ett märkbart positivt sätt.

Vi vill ta ansvar för att Trollhättan och Sverige ska få ner sina utsläpp till en hållbar nivå. Att gå före är också det bästa sättet för att påverka andra kommuner och länder.

Tobias Sandberg, Ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk