Nyheter

S måste lyssna på lärarna

För en tid sedan bjöd lärarfacken in Trollhättans stads politiker till ett diskussionsmöte angående gymnasiesamverkan mellan Trollhättan och Vänersborg. Det man diskuterade var ett kommunalförbund och konsekvenserna för personalen.

På mötet deltog ett antal lärare och övrig personal från Måg, Nils Ericsonsgymnasiet och Lärcentrum samt företrädare för de flesta av de partier som sitter i kommunstyrelsen. På mötet diskuterades nackdelar kontra fördelar med reformen, man kunde tydligt höra att majoriteten av lärarna var emot reformen.

Det har bildats styrgrupper i både Trollhättan och Vänersborg. I Trollhättans styrgrupp ingår representanter för Moderaterna och Socialdemokraterna. De övriga partierna, bland annat Vänsterpartiet är inte med i diskussionerna men får information om processen på nätet eller i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Likaså för lärarfacken i Trollhättan.

Det man kan undra är hur en sådan viktig och omfattande reform kan tänkas lyckas om den inte har förankrats bland dem som berörs av denna förändring, nämligen lärare, övrig skolpersonal och framförallt elever, var tydligt på mötet.

Vi i Vänsterpartiet har varit skeptiska till kommunalförbundet, framförallt på grund av att processen har skett på ett odemokratiskt sätt. Och efter detta möte med lärarna blev det solklart för oss att denna reform inte är det som våra gymnasieskolor behöver för sin överlevnad.

Vi i utbildningsnämnden har tagit del av den enkät som lärarfacken låtit lärarna på våra gymnasieskolor och Lärcentrum göra angående bildandet av ett kommunalförbund. Resultatet var klart och slående. Av de 172 svar som kommit in var 160 emot, fyra för och åtta tar inte ställning i frågan.

Vid kommunstyrelsesammanträdet i mars informerade Vänsterpartiet de övriga partierna om att vi inte kommer att ställa oss bakom en reform som inte förankrats hos lärarna. Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna i Trollhättan lyssnar på sina lärare innan det är för sent.

Fahimeh Nordborg är vänsterpartist och gruppledare i Trollhättan.

Publicerat i TTELA 16 april 2012

Dela den här sidan:

Kopiera länk