Nyheter

Kräv Carl Bildts avgång i årets 1:a Majtåg!

Eftersom jag är barn av släktingar som svalt ihjäl i Warszawas getto har jag ofta ställt mig frågan: Hur ser det obönhörliga ögonblicket ut, då en mamma ser sitt barn dö av svält, innan hon själv försvinner in i det stora mörkret?

Dessa obönhörliga fruktansvärda ögonblick äger just nu rum varje dag för nomadhustrurna i Ogaden- provinsen i Etiopien. Flest människor svälter ihjäl i området kring Shilabo, Jeexidin, där Lundingruppens bolag Africa Oil exploaterar olja och gas. Kvinnorna och deras barn dör inte bara av den naturkatastrof, som torkan i området förorsakat allt sedan 2007, utan de dör i än högre grad av en svältkatastrof som organiserats av människor eller rättare av den etiopiska militären. (Vill ni se hur gastkramande det ter sig, så gå in på Youtube CNN: The Ogaden Genocide is accelerating)

Dessa obönhörliga fruktansvärda ögonblick äger just nu rum varje dag för nomadhustrurna i Ogaden- provinsen i Etiopien. Flest människor svälter ihjäl i området kring Shilabo, Jeexidin, där Lundingruppens bolag Africa Oil exploaterar olja och gas. Kvinnorna och deras barn dör inte bara av den naturkatastrof, som torkan i området förorsakat allt sedan 2007, utan de dör i än högre grad av en svältkatastrof som organiserats av människor eller rättare av den etiopiska militären. (Vill ni se hur gastkramande det ter sig, så gå in på Youtube CNN: The Ogaden Genocide is accelerating)

Sedan 2007 blockerar etiopisk militär, enligt FNs rapport (Report on the Findings from the UN Humanitarian Assesment Mission to the Somali Region of Ethiopia 2007-09-01) 80 procent av alla livsmedel till regionen. Inbördeskriget i regionen blossade upp när utländska oljebolag, främst kinesiska, började prospektera olja och gas i området efter att bolagen hade köpt koncessioner av den etiopiska regeringen. ONLF, det politiska partiet som fick 80 % av rösterna i etiopiska federalstaten Ogaden, motsatte sig detta.

2005, när Carl Bildt satt i styrelsen för Lundin Petroleum, lät oljebolaget göra en såkallad MR- undersökning av området Shilabo, Jeexidin, en utredning om tillståndet för mänskliga rättigheter i området. Det var konsultbolaget Safestainable Development i Geneve som företog undersökningen. Direktören för konsultbolaget, Hans Peter Heinrich, avrådde på det kraftigaste Lundin att börja prospektera i området: ”Min inställning är mycket klar och det sade jag till direktörerna för bolaget ” (refererade han senare till journalisten Jonathan Ewing): ”Ni bör inte investera i Ogaden. Därför att situationen för mänskliga rättigheter i Ogaden är förfärlig…. Om ni investerar där blir ni tvingade att anlita den etiopiska militären, ni kan pressas ge armén logistiskt stöd, låta dem använda era flyglandningsbanor och vägar (så som bolaget redan gjort det i Sudan), ni kan komma att få besvara frågor i rätten om er roll i konflikten”.

Kartorna som Human Right Watch upprättat kring konfliktområdet visar hur många byar kring Shilabo som bränts av etiopisk militär. Vad gjorde Lundin Petroleum efter att Hans Peter Heinrich avrått bolaget att gå in där? En smart rockad: Lundin Mining lånade Lundindirektören Keith Hill aktiekapitalet till ”Africa Oil”, som gick in och sedan 2006 prospekterar i området. Ringer man till Africa Oil i Vancouver, British Columbia, svarar man i växeln: ”The Lundin Group” Lundingruppen.

Är det möjligt att Carl Bildt som styrelseledamot av Lundin Petroleum INTE kände till analysen om mänskliga rättigheter i Ogaden? Är det möjligt att han var helt ovetande om den pågående konflikt i området? Är det möjligt att han inte kände till hur Lundingruppen omgrupperades för att kunna gå in i Shilabo, Jeexidin där människor dör varje dag för oljans skull? Nej det är inte mänskligt möjligt!

Det är samma utrikesminister som skall se till att de journalister som försökte undersöka sakernas tillstånd i detta ett av de mest stängda områden i världen tas hem till Sverige.Det är en utrikesminister som varit inblandat i folkmord sedan 12 år tillbaka på ett sätt som aldrig förut skådats i Sverige.

Mitt förslag: I första majtågen i år bör följande paroll ingå: AVGÅ CARL BILDT – DU ÄR EN SKAM FÖR NATIONEN!

Maj Wechselmann

Dela den här sidan:

Kopiera länk