Nyheter

Vänsterpartiets vårbudget skapar 120 000 nya jobb

Vänsterpartiets vårbudget innehåller samhällsnyttiga investeringar som ger fler jobb och bättre välfärd. Investeringarna skapar arbetsstillfällen både i offentlig sektor och inom privat näringsverksamhet som stimuleras genom offentliga beställningar. För att bygga en stark ekonomi på lång sikt behöver människor komma i arbete.

Sverige har i dag högre arbetslöshet, lägre sysselsättningsgrad och fler långtidsarbetslösa än när den borgerliga regeringen tillträdde 2006. Andelen som varit arbetslösa 2 år eller längre har ökat med 123 procent. Finansministern räknar helt kallt med att 390 000 personer kommer att vara arbetslösa under 2012.

Regeringens jobbskapande har hittills i princip bara bestått av olika varianter av skatteavdrag med mycket tveksamma sysselsättningseffekter. De mest optimistiska uppskattningarna visar att varje jobb som genereras har kostat staten miljonbelopp.  Ett exempel är det avdrag på arbetsgivaravgifterna som går till företag som anställer unga. Det kostar staten omkring 16 miljarder kronor varje år, utan märkbar inverkan.

Vänsterpartiet föreslår en betydligt effektivare användning av skattepengarna. I budgetförslaget finns det en satsning på äldreomsorgen, som innebär 1320 nya anställningar i Västra Götaland. Det är i synnerhet inom demensvården det behövs mer personal, men satsningarna leder även till att andra äldre som bor på äldreboenden får rätt till två guldkantstimmar varje vecka. Det är tid då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. I tillägg ska statsbidragen till kommuner och landsting höjas för att stärka kvalitén i skolan, förskolan och i sjukvården. Det ger fler jobb och bättre välfärd.

Vi storsatsar på ungas rätt till utbildning med 23 000 platser i arbetslivsnära utbildningar med inslag av sådan praktik som arbetsmarknaden efterfrågar och i en rätt till gymnasieutbildning med särskilt studiestöd för unga under 25 år. Det utökar antalet utbildningsplatser med 3860 i Västra Götalands län. För att ge skolelever välbehövlig arbetslivserfarenhet föreslås ett stimulansbidrag på 200 miljoner som ska gå till att anordna sommarjobb för skolelever. För Västra Götaland beräknas det ge 3357 nya sommarjobb. Det kommer att finansieras med en extra engångsskatt på de fyra storbankerna, som idag gör övervinster och har en statlig garanti som innebär att de tjänar 30 miljarder per år i lägre räntekostnader.

Sveriges investeringar i infrastruktur och fastigheter har länge varit låga, såväl i ett historiskt som internationellt perspektiv. Därför lägger Vänsterpartiet även fram ett program för upprustning av miljonprogrammen, av välfärdslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden. Investeringar görs även i utbyggd järnväg. Genom att beställa från privata företag istället för att ge bort pengarna i skatteavdrag, kan vi få mycket större jobbeffekter för pengarna.

Vänsterpartiets förslag ger sammantaget uppskattningsvis 120 000 nya jobb i Sverige både i offentlig och privat verksamhet. Det är vad vi behöver för att kunna pressa ned arbetslösheten och stärka Sveriges ekonomi långsiktigt.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v)

Tobias Sandberg, ordförande Vänsterpartiet i Trollhättan

Skriv en kommentar