Nyheter

Engagemang och framtid fokus på medlemsmöte

Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot, pratade om Vänsterpartiets framtid vid ett mycket trevligt och välbesökt medlemsmöte

Uppåt 20 medlemmar och intresserade fanns samlade på det sista medlemsmötet innan sommaren. Det informerades om det lyckade besöket av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson samt det nya kommunalförbundet där Vänsterpartiet lokalt ställt sig kritiska (läs mer om det här).

Handbok
Ordföranden Tobias Sandberg presenterade kort den till alla medlemmar utskickade handboken. Där man kan läsa hur man som medlem kan aktivera sig och vem man skall kontakta i vår lokalförening.

– Helt i linje med partiets arbete med nya strategier att aktivera och hålla god kontakt med medlemmarna, menade Tobias.

Framtiden
För att ge nya medlemmar och intresserade möjligheten att ställa frågor om partiet var Rosanna Dinamarca inbjuden att prata om vänsterns mål och utmaningar. Enligt Rosanna händer det mycket i partiet just för tillfället. Det har bl a skapats en ny organisation inom partikansliet med olika enheter. Man har även utsett faddrar för de olika distrikten. När det gäller studier tas det fram helt nytt material – Vänsterskolan. Flera nya program håller på att tas fram. Det har bildats flera nätverk inom partiet. Till hösten kommer en ny kampanj med fokus på arbetsmarknaden.

Efter att som mest legat på ca 8% är vi nere på ungefär samma siffror vi hade vid valet 2010. För att komma komma framåt måste vi tala med en röst påpekade Rosanna. Att hitta några få frågor som vi driver. Rosanna tyckte även att vi skall fortsätta fokusera på välfärdsfrågor.

– Efter kampanjen gällande äldreomsorgen fick vi högt förtroende gällande detta bland allmänheten. Vill vi få trovärdighet måste vi visa på att vi kan förändra folks vardag, menade Rosanna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk