Nyheter

Segrationen måste bekämpas

Under de senaste veckorna har man kunnat läsa många insändare i TTELA om invandringen till Sverige och Trollhättan. Vissa ser invandringen som ett problem för det svenska samhället, andra ser den som bra för samhället och ekonomin.

Jag och mina två söner kom till Sverige 1992 som flyktingar och det tog inte så lång tid för mig att lära mig svenska. Språket var nyckeln till kommunikation med andra i samhället och även till studier och slutligen ett jobb som jag trivs med och är stolt över.

När jag kom till Sverige var det också diskussioner om främlingsfientlighet och då var det lasermannen som jagade oss invandrare. Under de tjugo år av min vistelse i Sverige har jag kunnat se hur stämningen blivit hårdare mot invandrare och invandring. Detta skyller jag främst på den bristande integrationspolitik som har förts och även på okunskap hos människor om olika kulturer och nationaliteter. Den hårda stämningen mot invandrare har blivit värre även i Trollhättan.

I några av insändarna har frågor ställts till Paul Åkerlund (S) i egenskap av kommunalråd, den främst ansvarige politikern i Trollhättan. Man vill veta vad han tänker göra för att öka integrationen eller vad han tycker om invandringen. Svaret dessa insändarskribenter fick var att Åkerlund kunde tänka sig att diskutera detta med dem och bjöd in till möte.

Jag som Trollhättebo, invandrare och kommunpolitiker hade förväntat mig av kommunalrådet att när han fick chansen, skulle han beskriva för alla hur han tänker lösa problemet med segrationen i Trollhättan. Det finns säkert många fler än ovan nämnda insändarskribenter som ställer samma fråga.

Enligt min mening kan vi bekämpa segrationen i Trollhättan genom flera åtgärder, här kommer några:

Samla inte alla invandrare på ett och samma ställe, till exempel Kronogården.

Ordna kvalificerad SFI-undervisning som tillgodoser individens behov.

Anordna riktiga praktikplatser, samla inte alla på Returen.

Var tydlig med att informera invandrarna om det svenska samhällets regler och lagar.

Skapa ordentliga mötesplatser där både svenskar och invandrare kan mötas.

Satsa på skola och studiehandledning för invandrarbarn och ge det stöd de behöver och i god tid.

Fahimeh Nordborg är vänsterpartist och gruppledare i Trollhättan.

 1. Svein Blikfeldt skriver:

  Jag ger dig lite tankar. Att bistå en invandrare med exempelvis en arbetsorder på hemspråket. Eller en koordinator som hjälper till att skriva annstälningskontrakt på svenska första tiden. Mr. Åkerlund har inte råd att bortse från integration. Då går kommun i konkurs.

  I ett nästa steg kommer ju tankar kring hur vi ska dra nytta av den som kommer hit sitt kunnande. I detta menar jag att näringslivet ska kunna dra nytta av ett lokalt kunnande från en annan geografisk del av vår jord. Service för exempelvis lokaltraficken i Uganda skulle kunna få en organisert styrning om den ej har det. Då kan en nyttja någon med lokalspråket där för detta. En annan enhet skulle kunna vara att nyttja kunskap på andra ställen för import av halv eller helfabrikater som nyttjas av Svensk Basindustri för att befrämja en kongkuranskraftig utveckling i vår region.

  Med utgångspunkt i att stora delar av industrin i närområdet havarerar, så finns här mera än ett själ till att integrera dom grupper en kan av kommunens invånare. Som du vet spriderr positiva tankar och lösningar ringar på vatten. Så min fråga är hur många arbeten som blir borta i Trollhättan tills en beaktar och integrerar olika kulturer till 100%. Som du vet vill jag veta vad som blir borta i nytta. Jag räcknar med att kostnaden är mera per kapita på att ha en reducerrad nytta.

  Med Hälsningar

  Svein.

Skriv en kommentar