Interpellation

Fråga om politikers pensioner

Fahimeh Nordborg, gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan, ställer frågan om kommunstyrelsens ordförande är beredd på att ta bort förmånliga pensioner till före detta politiker.

Enligt en rapport som Radio Väst publicerade förra året visade det sig att tre avgående kommunalråd i Trollhättan uppbär en förtida pension efter att de har slutat med sina politiska uppdrag, en pension utan krav på motprestation.

Dessa tre personer är Peter Hemlin (M) avgång 2009, Margaret Jonsson (S), avgång 2010 och Per-Gunnar Modigh (S) avgång 2006.

Sedan Sveriges Radio började granska politikerpensionerna 2011 har flera kommuner nu valt att ta bort dessa förtida pensioner för de politiker som tillträder efter valet 2014. Några kommuner har redan gjort det. SKL är också inne på att i sina rekommendationer ersätta pensionen med en omställningsersättning. Arbetet är klart och det är ännu inte helt säkert att SKL kommer att föreslå förändringar.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är följande:

  • Är kommunstyrelsens ordförande beredd på att ta bort dessa förmånliga pensioner för dessa före detta politiker, I så fall när ?
  • Om inte, varför?

Läs hela interpellationen i sin helhet här:
Interpellation om pensioner

Skriv en kommentar