Motioner

Vänsterpartiet fick bifall på motion om ungdomsfullmäktige

Ni har tidigare kunnat läsa om ”Fullmäktige för unga”. Vi kan nu glädja er med att kommunfullmäktige bifallit motionen.

– I flera av landets kommuner finns ungdomsfullmäktige som syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor och stimulera intresse för demokrati och politik. I Trollhättans kommun har ungdomarna inget sådant forum, menar Fahimeh Nordborg.

Motionen i sin helhet kan du läsa här:
2012-03-21 Motion – Inför ungdomsfullmäktige (pdf)

Skriv en kommentar