Nyheter

Det var inte så modigt av oppositionsrådet i Trollhättan

fahimeh_2

På kommunstyrelsemötet den 20/2 hade vi en punkt på dagordningen som handlade om avtal om flyktingmottagande 2013, dnr 2012/512, enligt förslaget från Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslogs att en överenskommelse träffas för år 2013 om mottagande av minst 50 flyktingar, men inga genom direkt anvisning, utan alla beräknas bosätta sig själva. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens planeringsunderlag pekar på en trolig omfattning på mellan 287 och 540 individer som kommer att bosätta sig i Trollhättan, varav merparten under 2013. Med andra ord kan vi inte neka folk att komma hit om de vill komma hit på grund av anhöriginvandring. Och om vi skriver under detta avtal då kan vi få hjälp med 50 stycken av dessa från staten, annars får vi inte det. I samband med behandlingen av ärendet ville jag bl.a. att vi diskuterade om den segregation som råder i Trollhättan, särskilt det faktum att Trollhättan har en hög arbetslöshet och ännu högre ungdomsarbetslöshet. Det blev en bra diskussion trots att några tyckte att frågan inte handlade om integration.

När det var dags för beslut i ärendet kom Peter Eriksson (M) med förslag om att skriva avtal för bara 25 flyktingar. Det skulle innebära att vi bara får hälften så mycket ersättning jämfört med det ursprungliga förslaget. Hur man ska lösa segregationsfrågan fanns inte med i vare sig diskussionen eller förslaget. Då föreslog jag att det skulle skapas ett forum där alla partier kunde diskutera problem kring segregationen i Trollhättan. Jag har vid tidigare tillfällen uppmanat alla partier, och framför allt socialdemokraterna, att vi måste diskutera invandrarnas situation och även få människor som bor i Kronogården, Lextorp och Sylte och även andra områden att bli delaktiga i en sådan dialog.

Efter en livlig diskussion övertalade jag kommunstyrelsens ordförande att ta initiativ till ett öppet möte eller hearing med representanter från alla partier i kommunstyrelsen för att diskutera ämnet. Jag hoppas nu verkligen att vi kan diskutera integration i Trollhättan. Vi i Vänsterpartiet kommer inom kort att presentera några förslag till åtgärder.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk