Motioner

Utbilda vallotsar för att öka intresset och kunskapen om valen 2014

Motion om utbildning av vallotsar för att öka intresset och kunskapen om valen 2014

Snart är det 2014 och då det blir flera val. Dels val till EU-parlamentet och dels val till de svenska demokratiska institutionerna; kommun, landsting och riksdag. Särskilt till EU-valet har intresset de senaste valen varit dåligt och det riskerar att smitta av sig till de svenska valen.

Som ett led i stöttningen av barn och unga och som ett sätt att stimulera till diskussion och valdeltagande vill Vänsterpartiet att Trollhättans Stad erbjuder utbildning till flera förstagångsväljare att bli vallotsar. Detta sker lämpligen i valnämndens regi. Dessa lotsar ska kunna informera om valen bland familj och vänner och också ställa upp rent praktiskt i valarbetet.

Med stöd av det ovan anförda vill jag;

Att: Trollhättans Stad utbildar ett tiotal vallotsar som kan öka intresset för och kunskapen om valen 2014.

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk