Motioner

Inför gratis träning för ungdomar

Fahimeh Nordborg har skrivit en motion till Trollhättans kommunfullmäktige. Där föreslår hon gratis träning för ungdomar mellan 15-20 år, i Trollhättan Stads träningslokaler för kunskap, tillväxt och hälsa.

Bakgrund

Tanken bakom denna motion är att långsiktigt öka uthålligheten hos individen och samhället på olika områden. Som det ser ut idag betalar den berörda gruppen avgifter för olika träningsformer. Men det finns en grupp som inte kan eller vill betala. Det är när kostnaden för denna grupp, visas i annan del av kommuns verksamhet. Som kommun får väga intäkter och kostnader mot varandra.

Motivering

Trollhättan har ju haft bekymmer med låga studieresultat, det är vi förvisso inte ensamma om, men det har ett högt pris. När prestationer sviktar på bredden, får det inverkan på kommunens kunskapsnivå, vår hälsa, invånarnas ekonomi, vårt företagsklimat och vår välfärd med mera. Vi i Vänsterpartiet vill bidra till att staka ut en annan inriktning. Vi tror inte att alla skulle börja träna, men för varje som gör det får individen och samhället en god effekt. Tänk om varje lektion blir en bättre investering i skolan med större lugn i klassen.

Träning stödjer kroppens produktion av endorfiner, det i sig dämpar upplevelsen av smärta, minskar depressionsrisken och förbättrar sömnen. Enligt dom beräkningar vi har gjort, kommer vi fram till en ökad kostnad för kommun på ca. 412 707 kr. Om effekten enbart blir den, att en elev måste gå ett år extra i skolan för att uppnå samma betyg. Här är inte beaktad Polisiära eller sociala kostnaders betydelse, för att minska framtida oönskade händelseförlopp. I slutändan handlar det ju om att förvalta skattemedel så att dom gör mest nytta i vår kommun. Då det är dom ungdomar som står närmast arbetsmarknaden, som kommunen i närtid får största ekonomiska effekt av, är vårt förslag följande.

Målet är en bättre skolmiljö, bättre hälsa, ökat skolresultat, ökad tillväxt i en kommun med ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi föreslår därför att alla ungdomar i Trollhättan från det år de fyller 15 till och med det år de fyller 20, ska få rätt att träna gratis i Trollhättan Stads träningslokaler.

Trollhättan den 2013-04-16

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan

  1. […] Inför gratis träning för ungdomar […]

  2. Svein Blikfeldt skriver:

    Det ska bli roligt att se vad kommunstyrelsen kommer med för yttrande här. Å ena sidan har vi alla lektioner i skolan som skulle kunna få en bättre effekt efter en tid. Samt dom hälsovinster det det för med sig att fler kommer i viss fysisk aktivitet. Men bara det faktum att kompisen som förut spela data har ett intresse till. Det tror jag gör att vi får igång en snurr där elev drar med elev på detta tåg. Vi når dom ungdomar som ska klara sig på studiemedel. Det kan underförstått bli så att attraktionsvärdet till Högskolan väst kommer att öka med en sådan profil. Effekten på den positiva sidan blir många gången kostnaden för uteblivna avgifter.

    Men jag skulle inte bli förvånad över att kommunstyrelsen vill spara här. Det lär bli ett historiskt dyrt besparingsförslag. Men görs detta enbart på ekonomiska grunder tror jag det blir ett positivt yttrande. På något sätt ger detta kommun ett verktyg för att växa sig stärk inifrån på flera plan. Vilket frigör lösningar till dom målgrupper kommun har ett intresse av att nå . Ser med spänning fram till det svar som ska komma.

Skriv en kommentar