Nyheter

Angående utvecklingen inom Kunskapsförbundet väst

fahimeh_2I veckorna har vi läst olika nyheter om utvecklingen inom Kunskapsförbundet Väst. Det har fattats beslut som påverkat vissa program, däribland att flytta Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet till Vänersborg,. Jag har reserverat mig mot dessa beslut. Det som hänt nu senast är att förbundets direktör har lagt fram ett förslag om att även flytta Naturprogrammet, El- och energiprogrammet, VF-programmet och även det specialinriktade programmet GKN (tidigare Volvo Aeroprogrammet) till Vänersborg. Detta har skapat oro och protester., vilket jag kan förstå.

I veckorna har vi läst olika nyheter om utvecklingen inom Kunskapsförbundet Väst. Det har fattats beslut som påverkat vissa program, däribland att flytta Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet till Vänersborg,. Jag har reserverat mig mot dessa beslut. Det som hänt nu senast är att förbundets direktör har lagt fram ett förslag om att även flytta Naturprogrammet, El- och energiprogrammet, VF-programmet och även det specialinriktade programmet GKN (tidigare Volvo Aeroprogrammet) till Vänersborg. Detta har skapat oro och protester., vilket jag kan förstå.

I förslaget framkommer också att vi lämnar onödiga lokaler och står kvar tre skolor, Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergs Gymnasiet och Birger Sjöbergsgymnasiet, vilket tycker jag är bra. Vi har betalat för tomma lokaler under lång tid vilket har lett till att medel har gått till lokaler istället för undervisning.

Det slutliga förslaget kommer att fattas av Direktionen i oktober. Vår personal kan lämna synpunkter till de ansvariga tjänstemännen och även till oss politiker i Direktionen. Då är det viktigt med konstruktiva synpunkter och att motförslag skickas till oss i god tid., dock senast den 1 september.

Jag som ledamot i Direktionen kommer att ta del av personalens synpunkter och även träffa dem som berörs av förslagen. Jag kommer också att presentera mitt eget förslag för personalen innan det är dags för beslut.

Jag tycker personligen att man ska undvika att flytta på gymnasieprogrammen om det inte är absolut nödvändigt. Istället bör man sprida komvuxverksamheten till våra tre gymnasieskolor. Jag anser att våra ungdomar ska få kunna gå på sina program, i synnerhet de teoretiska programmen där de bor.

Synpunkter kan skickas till mig på

[email protected]

Fahimeh Nordborg

Ledamot i kunskapsförbundets Direktion

synpunkter kan skicka

Dela den här sidan:

Kopiera länk