Fullmäktige

Rapport från fullmäktige

Trots att sommarens är här råder det inte brist på politiska stridigheter. Under fullmäktige den 24 juni sammanträdde Trollhättans politiker som vanligt.

Redan vid först punkten på dagordningen hetta det till när nya tillsynsavgifter skulle fastställas för serveringstillstånd samt försäljning av tobak, alkohol och läkemedel. Borgarnas röst var entydig. Avgifterna måste sänkas! Vi har bland annat kunna läsa Peter Eriksson (m) utspel i ttela om vad han tycker om att man höjer avgifterna för småföretagarna som han uttrycker det. http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.2229119-avgiftshojningarna-ar-bedrovliga

Bristen i Erikssons uttalande är att han inte är insatt i hur regelverket fungerar. I alkohollagen ingår rättigheter och skyldigheter. I efterlevnaden av regelverket är kommunen skyldig att ha en tillstånd och tillsynsverksamhet. Det innebär att kommunens samlade kostnader för den här hanteringen ska bäras av dem som använder det. Vilket för mig är helt rimligt. Vilka skulle då kostnaderna gå ut över om avgifterna sänks? Jo skattebetalarna, som i så fall får sta för den uteblivna avgiften. Bara för att företagen ska kunna tjäna mer pengar. Helt orimligt och ologiskt för en Vänsterpartist. Dessutom handlar tillsyn inte enbart om att titta till försäljningen rent fysiskt som Eriksson vill få det till. Det handlar även om skattekoll och genomgång av räkenskaper viket man inte kan göra på plats. Det är lågt av Moderaterna att försöka jaga billiga politiska poäng av den här typen.

Vi och Miljöpartiet intog en mer försiktig position. Istället förespråka vi en återremiss för att försöka nå samsyn tillsammans med restaurangerna/butikerna. Så att alla får chansen att yttra sig om vilket system de själva vill se som kan bli så rättvist som möjligt.

Nästa heta ämne på dagordningen var en motion från Kristdemokraterna; Maria Nilsson och Pernilla Günter. ”Behov av stöd för exceptionellt begåvade barn” och med bara de orden sträcktes flera händer upp bland fullmäktiges ledamöter. Motionens huvudinnehåll går ut på att kommunen ska satsa extra för att upptäcka och stötta barn som i tidig ålder uppvisar en exceptionell begåvning. Sådana inslag är inget vänstern vill se i skolan. I vår skola har alla barn rätt till den hjälp och stöd dem behöver. Svaga som starka. Tyvärr är vi långt ifrån där men att lappa och laga för att hjälpa en redan stark grupp individer är inte den väg vi vill att skolan ska gå.

Fahimeh Nordborg (v) gruppledare sa bland annat:

– Det är mångfald och inklinering som för eleverna och skolan framåt till bra resultat.

Tobias Sandberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk