Nyheter

Med gemensamma krafter kan vi utrota barnfattigdomen!

allabarn

Det är vår gemensamt ägda välfärd som kan skapa det rättvisa samhälle vi vill ha. En skola för alla och en bra barnomsorg är en förutsättning för detta. Men statistiken här i Trollhättan visar att vi är på väg åt fel håll:

● 18% av barnen lever i fattigdom.

● simkunnigheten uppnås av bara 80%

● andel elever som når gymnasiebehörighet varierar så mycket som mellan 29,7 och 91,2 beroende på statsdel.

Vänsterns kamp för barns rättigheter har gett resultat. Vi har drivit igenom att Trollhättan inför ett barnbokslut enligt FN:s Barnkonvention. Ett barnbokslut kommer att öka kunskapen om och synliggöra barns situation i Trollhättan. Det är viktigt för att vi i framtiden skall kunna prioritera och fatta rätt beslut för barns bästa.

Att vårda varje skattekrona är en förutsättning för att pen- garna går dit de är avsatta. Alla barn måste få det stöd dem behöver oavsett bakgrund. Vi är övertygade om att en bra skola för alla är en stark skyddsfaktor för utsatta barn.

I vårt samhälle ska de bredaste axlarna bära den tyngsta bördan!

Träffa oss i vårt tält under Fallens Dagar 19-20/7 vid Föreningsgatan/Kungsgatan 

Tobias Sandberg, Ordförande

  1. […] Med gemensamma krafter kan vi utrota barnfattigdomen! […]

  2. […] har drivit kampanjen ”Alla barn skall ha det bra!” med start på fallens dagar. Alla barn skall få det stöd de […]

Skriv en kommentar