Nyheter

Vänsterpartiet Trollhättans förslag till budget 2014

Fahimeh håller tal i kfVi lägger en budget för barn och ungdomar, för utsatta män och kvinnor, för våra äldres mat och hälsa och inte minst för vårt Centrum.
Lyssna gärna på Radio Trollhättan den 4/11 kl:15.00, då debatterar jag om vår budget och även min motion om barnfattigdom i Trollhättan.

Vi lägger en budget för barn och ungdomar, för utsatta män och kvinnor, för våra äldres mat och hälsa och inte minst för vårt Centrum.
Lyssna gärna på Radio Trollhättan den 4/11 kl:15.00, då debatterar jag om vår budget och även min motion om barnfattigdom i Trollhättan.

Våra särskilda insatser med barn och unga i fokus. Vi vill  satsa på mindre barn- och elevgrupper.

Subventionerat busskort för ungdomar mellan 15-18, fler sommarjobb för ungdomar. Vi vill också bekämpa barnfattigdomen i Trollhättan.

Avgiftsfri musikundervisning för barn upp till åk4. Hemundervisning för barn på boende för kvinnor och barn i kvinnojouren.

Ekologisk och närproducerad mat till de äldre och även gratis busskort från 70 år. Vi vill satsa på ett levande och grönt centrum. Vi vill också att utreds möjligheten för att bygga en saluhall på en lämplig plats I Trollhättan.

Utbildningsnämnden

 • Minskade barngrupper                          8 000 tkr
 • Studiehandledning                                 1 800 tkr
 • Förstärkt elevpeng, grundskola              6 000 tkr
 • Introduktionsår lärarstudenter                 500 tkr
 • Platt organisation                                    -7 500 tkr

Kultur och fritidsnämnden

 • Avgiftsfri musikundervisning för barn upp till åk.4            850 tkr

Omsorgsnämnden

 • Fler händer i vården                             3 000 tkr
 • Ökad nattbemanning                            1 500 tkr
 • Utökad ekologisk och
 • närproducerad mat                               1 000 tkr
 • Platt organisation                                  -3 500 tkr

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Fler handläggare                                      650 tkr
 • Våld i nära relationer                               650 tkr
 • Hemundervisning kvinnojouren                           250 tkr

Kommunstyrelsen

 • Vallotsar                                                 600 tkr
 • Subventionerat fritidskort 15-18 år      2 000 tkr
 • Rationalisering av organisation           -2 000 tkr
 • Bekämpa barnfattigdomen                   2 000 tkr
 • Matematiksatsning grundskola och
 • gymnasieskola                                       650 tkr
 • Busskort för upp till 70 år                      2000 tkr
 • sommarjobb för ungdomar

Frivilliga skolformer

 • Platt organisation                                -3 500 tkr
 • Centrumutveckling                               5 000 tkr

Investeringsbudget

 • 130 mkr, varav 5 mkr till Centrumutveckling

Fahimeh Nordborg, gruppledare för V i Trollhättan

Ladda ner dokumentet i sin helhet här: V-förslag sista version

Dela den här sidan:

Kopiera länk